Nieuws

Gemeenschappelijke verklaring zeven raadspartijen bij vertrek wethouder Simon Buwalda

Vandaag heeft Simon Buwalda zijn ontslag aangeboden als wethouder voor het sociaal domein. De zeven partijen van het raadsprogramma hebben respect voor dit besluit dat hij neemt na een nieuwe onvoorziene financiële tegenvaller in het sociaal domein (WMO en Jeugd). Net als bijna alle gemeenten in Nederland kampt ook Culemborg met grote financiële tekorten in het sociaal domein en is er tegelijkertijd een opgave om de zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Deze uitdagingen rechtvaardigen een snelle opvolging van Simon Buwalda om dit vorm te geven.

Lees verder

GroenLinks Culemborg voor verbod op consumentenvuurwerk

Oud & Nieuw zou een gezellig feest voor iedereen moeten zijn. Maar de afgelopen jaren is het steeds meer een feest met een schaduwzijde geworden. Met veel overlast voor mens & dier en verstoringen van de openbare orde. De grens is voor veel mensen bereikt. Net als GroenLinks Culemborg is een landelijke meerderheid van 69% inmiddels voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk. Van de drie moties die wij hebben ingediend, zijn er twee aangenomen. We kijken uit naar de aankomende besluitvorming in de Tweede Kamer en zien dit lokale resultaat als een mooie 1e stap in de goede richting. Wordt dus vervolgd.

Lees verder

Inclusiviteit in Culemborg moet beter

"Sinds ik als raadslid actief bezig ben met inclusiebeleid, vallen me steeds vaker -op het eerste oog- 'kleine dingen' op, die voor een gehandicapte juist een enorm obstakel kunnen zijn." Aan het woord is GroenLinks-raadslid Conny de Laat tijdens een interview over de noodzaak van een gemeentelijk inclusiebeleid voor inwoners met een beperking.

Lees verder

Gemeente Culemborg wil uitbreiding De Gelderlandfabriek mogelijk maken

Voor uitbreiding van midden- en noordzijde, krijgt De Gelderlandfabriek van de gemeente Culemborg een lening aangeboden van €150.000 die zij binnen 10 jaar moet terugbetalen. GroenLinks Culemborg is tevreden over dit besluit omdat hiermee De Gelderlandfabriek voor Culemborg behouden blijft en op eigen benen kan staan.

Lees verder

Gelukkig nieuwjaar

Team GroenLinks Culemborg wenst jou
Een 2020
Vol liefde & plezier!

Twee GroenLinks moties voor betaalbaar & groen wonen in Culemborg aangenomen

De GroenLinks-moties om betaalbaar & groen te bouwen in Culemborg zijn donderdag 19 december met brede steun aangenomen in de gemeenteraad (alleen VVD stemde tegen). We willen bouwen om te voldoen aan de grote vraag naar woonruimte van jongeren, starters, ouderen & alleenstaanden. Dit biedt ook kansen voor vernieuwende woonvormen als wonen-zorgen, tiny houses & kleinschalige appartementen voor al die mooie ideeën in de stad!

Lees verder