Nieuws

Laat FairPlay weer voetballen!

Donderdagavond 28 mei was de afronding van het onderzoeksrapport FairPlay in de raad. De conclusies van het rapport blijven pijnlijk omdat de gemeenteraad in de periode 2005-2013 onjuiste en onvolledige informatie heeft gekregen van het college en op basis daarvan besluiten heeft genomen die leidde tot beëindiging van activiteiten door de voetbalclub. Direct na het verschijnen van het rapport volgde excuses van het college aan FairPlay en aan de raad, alleen hiermee zijn we er nog niet.

Lees verder

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg, voor nú en ook voor straks. Samen met inwoners en partners in de stad, want iedereen telt mee! Dit is voor ons uitgangspunt. De komende tijd berichten we over het hoe en waarom van de nodige bezuinigingen en hoe wij onze keuzes maken. Heb je vragen of ideeën? Bericht ons bijv. via culemborg@groenlinks.nl én we zullen in de komende weken hierover berichten!

Lees verder

Raad & Daad van 14 mei: meer groen en biodiversiteit, natuurspeelplaatsen, betaalbaar wonen en voorjaarsrapportage

Team GroenLinks Culemborg is blij met het aangenomen Groenbeleidsplan én wil hieraan graag met inwoners & organisaties uitvoering geven! We onderzoeken of een extra investering in deze financieel lastige tijd mogelijk is. Meer groenbeleid is meer dan groen alleen: groen draagt bij aan gezondheid, fijn wonen, elkaar ontmoeten, vermindert wateroverlast, verkoelt de stad in de zomer, vergroot de waarde van huizen en trekt bedrijven aan. Bij uitvoering wordt uitgegaan van behoud & herstel van biodiversiteit.

Lees verder

Presentatie onderzoeksrapport Fair Play

Op maandagavond 11 mei is het onderzoeksrapport Fair Play gepresenteerd aan inwoners, betrokkenen en de raad. We hebben de onderzoekers, de begeleidingsgroep vanuit raad & college en geïnterviewden bedankt voor hun medewerking aan het duidelijke rapport met pijnlijke conclusies.
 

Lees verder

Raad & Daad van 23 april: restaurant Op de Haven, precariobelasting, bedrijventerreinen

Hoe verder met restaurant Op de Haven nu de erfpachtovereenkomst voor de grond op 4 juni 2020 afloopt en het pand beschikbaar komt? GroenLinks sluit zich aan bij een motie van D66-CU om de uitkomsten van gesprekken tussen gemeente, Stichting Jachthaven & Camping de Helling eerst aan de raad voor te leggen voordat definitieve besluiten worden genomen. Omdat we deze locatie belangrijk voor onze stad vinden, wil GroenLinks graag dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan.
 

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks en Culemborg Centraal over eeuwige grafrust in Culemborg

Momenteel vindt er een discussie plaats in de Islamitische gemeenschap die wordt versneld door het Coronavirus, om eeuwige grafrust in Nederland te vinden. Het is namelijk nu niet mogelijk een overledene naar het land van oorsprong te vervoeren vanwege de Coronamaatregelen. Ook in Culemborg is deze discussie volop aan de gang, en verdient een antwoord van de lokale politiek. Daarom stellen GroenLinks en Culemborg Centraal schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Lees verder