Team raadsleden GroenLinks Culemborg
Nieuws

We gaan weer volop voor onze idealen in 2023

Deze vijf GroenLinks-raadsleden hebben er weer helemaal zin in! Klaar voor het nieuwe jaar om bij te dragen aan een sociaal én groen Culemborg. Trude, Tim...

19 jan 2023

Lees meer
Nieuw groen jaar
Nieuws

Fris en zonnig het nieuwe jaar gestart

We zijn 2023 fris én zonnig gestart op zondag 8 januari met een nieuwjaarsborrel op Fort Everdingen! Onder leiding van boswachter Tineke hebben we een mooie...

08 jan 2023

Lees meer
Beoogde woningbouwlocatie aan de Jan van Riebeeckstraat Culemborg
Nieuws

GroenLinks ziet uit naar woningen voor starters aan Jan van Riebeeckstraat

Een groep Culemborgse jongvolwassenen is vorig jaar een wooninitiatief gestart omdat zij in onze stad willen blijven wonen. Want het ontbreekt voor hen aan een...

21 dec 2022

Lees meer
Trude van de Ven
Nieuws

Samen met de Culemborgse jeugd is nieuw jeugdbeleid tot stand gekomen

Op 15 december heeft de gemeenteraad nieuw jeugdbeleid voor 12 jaar en ouder vastgesteld. GroenLinks is verheugd over de koers die hiermee is ingezet voor de...

16 dec 2022

Lees meer
Tim de Kroon Laten we snel de woningnood aanpakken
Nieuws

Meer woningen, meer groen en minder auto's in nieuwe stationswijk

In de nieuwe wijk rondom station Culemborg komen in de toekomst ongeveer 1.500 woningen. De Culemborgse gemeenteraad heeft op donderdag 8 december de...

10 dec 2022

Lees meer
Op naar feestelijke jaarwisseling
Nieuws

GroenLinks kijkt uit naar stadsgesprek over alternatieve invulling jaarwisseling in 2023

Oud en Nieuw zou een gezellig feest voor iedereen moeten zijn vindt GroenLinks Culemborg. Raadslid Marlon Donck laat bij het raadsdebat op 8 december weten: “De...

08 dec 2022

Lees meer
Zon op dak
Nieuws

Gemeenteraad wil gezamenlijke projecten voor zonne-energie stimuleren

Er komt meer aandacht voor de mogelijkheden van gezamenlijke projecten voor zonne-energie in Culemborg. GroenLinks en ChristenUnie hebben unanieme steun...

25 nov 2022

Lees meer
Het Jach Culemborg
Nieuws

Vragen over fietsveilige inrichting Het Jach

De fracties van GroenLinks en Culemborg van Nu hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over veilige en toekomstbestendige mobiliteit in de...

18 nov 2022

Lees meer
Foto Tim de Kroon bij aangenomen voorstel armoedebestrijding
Nieuws

Gemeente Culemborg investeert meer dan 5 ton extra in armoedebestrijding

De gemeenteraad heeft meer dan 5 ton beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november. Een grote bijdrage hieraan is...

11 nov 2022

Lees meer
Sport en Cultuur
Nieuws

Culemborg sluit zich aan bij Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Hier zijn wij heel trots op. De gemeente Culemborg haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Mogelijk al per 1 december. Dat betekent dat ook...

07 nov 2022

Lees meer
Participatie sessie Tessa van Boesschoten
Nieuws

Blijvend de participatie in de gemeente verbeteren

Op donderdagavond 3 november hadden we een mooie sessie met de gemeenteraad over het verbeteren van participatie met inwoners, ondernemers & organisaties in...

04 nov 2022

Lees meer
Groene daken
Nieuws

Subsidie voor regenopvang en vergroening

Yes! Hier kijken we al langere tijd naar uit: een subsidieregeling voor vergroening en regenopvang vanuit Waterschap Rivierenland waarmee dus ook Culemborgers...

02 nov 2022

Lees meer