Nieuws

Groen Lintje 2017 voor Jan de Kock

Op 10 juni is het Culemborgse Groen Lintje 2017 uitgereikt aan Jan de Kock. Deze felbegeerde onderscheiding is voor personen of organisaties die zich inzetten voor een groene en sociale samenleving.

Jan stond onder andere aan de wieg van vele initiatieven, zoals verbouw van De Gelderlandfabriek (hergebruik van een fraai stukje industrieel erfgoed), en de Gebiedscoöperatie Rivierenland (zon- en windenergieprojecten door burgers, appelcider gemaakt van net niet perfect fruit, en wat al niet).

Ook is hij een flinke steun voor de aanleg van het zonnepark Parkeerterrein Marsmanweg. En nog veel meer, zie www.rivierenlandinverbinding.nl .

Jan zet zaken in gang.

Lees verder

GroenLinks wil opties beheer theater DFS open bekijken en duidelijkheid over benodigde investering

Met twee aangenomen amendementen van GroenLinks en het CDA heeft het College gisteravond de opdracht gekregen om alle reële opties voor het beheer van het pand theater De Fransche School open en gelijkwaardig te onderzoeken. Dit mede gezien de ontwikkelingen op het vastgoed dossier en om echt onbevooroordeeld hieraan te starten. En ten tweede zal het College aan de Stichting De Fransche School gaan vragen welke investering er volgens hen nodig is de komende jaren voor een theater dat toekomstbestendig is. Tot en met juni 2019 wordt het bestaande huurcontract van de gemeente met de Stichting De Fransche School verlengd, inclusief een incidentele subsidie.

Als GroenLinks zien we graag dat het theater met een belangrijke betekenis voor de stad kan blijven doorgaan met de vele vrijwilligers, een zakelijk directeur en een bestuur daarnaast zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.

Lees verder

Culemborg heeft een Woonvisie

GroenLinks heeft met belangstelling uitgekeken naar de Woonvisie die in Culemborg is opgesteld met input uit de stad. Zo is er een expertmeeting geweest, een raadsbijeenkomst en een internetpeiling onder inwoners over diverse thema’s. Op donderdagavond 30 maart is de Woonvisie vastgesteld. Een amendement van GroenLinks en PvdA om oplossingen te bedenken voor de knelpunten op de sociale woningmarkt is aangenomen.

Lees verder

Kiezers Bedankt

Bedankt voor je stem. Onze oproep voor een duurzamere, groenere en socialere samenleving waar we met elkaar praten en niet elkaar toeschreeuwen is duidelijk aangeslagen. Helaas wordt het heel moeilijk om “over Links” te gaan regeren.

De afgelopen weken hebben velen meegeholpen met campagnevoeren. Miranda van der Klaauw, onze campagneleider, wist niet wat haar overkwam. Zoveel mensen die ze kon inplannen voor de acties, zoveel enthousiasme om huis aan huis te canvassen. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt.

In Den Haag gaan ze informeren en formeren. GroenLinks Culemborg is reeds bezig met de voorbereidingen te treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. We hopen dat we in de aanloop naar die verkiezing gebruik kunnen blijven maken van de inzet en enthousiasme van onze leden en sympathisanten. Want ook in Culemborg willen we een sociaal en groen college in 2018 met een sterke positie in de gemeenteraad.

Blijf ons volgen. Op 26 juni is onze volgende ledenvergadering gepland. Op deze bijeenkomst zijn ook sympathisanten welkom. Maar ook vóór die tijd kan je al bij ons aansluiten en actief worden voor de partij.

Interesse?  Neem gerust contact op met het bestuur van GroenLinks of met één van onze raadsleden.

 

Ledenaantal GroenLinks Culemborg stijgt fors

Zowel landelijk als op lokaal niveau stijgt GroenLinks, niet alleen in de peilingen maar zeker ook in ledenaantallen. Het afgelopen jaar is de afdeling in Culemborg met maar liefst 15 procent gestegen. Van ruim 80 naar bijna 100 leden!

Als afdeling zijn we blij met het enthousiasme dat de nieuwe leden met zich meebrengen. Waarom ze lid worden? Ze willen over het algemeen niet stil zitten maar verandering bewerkstelligen. Een optimistisch, groen en sociaal geluid laten horen tegen de stroming in. Na het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump in Amerika wil een groter wordende groep een ander verhaal en andere politiek. Dat vinden ze bij GroenLinks.

Wil je ook lid worden? Dat kan, ga naar de volgende website en lees meer: https://groenlinks.nl/infolidworden

Duurzaamheidslening biedt kansen

De gemeenteraad van Culemborg is 23 februari akkoord gegaan met het invoeren van een duurzaamheidslening. Het college heeft de regeling op verzoek van GroenLinks uitgewerkt. Huizenbezitters met een krappe beurs kunnen via de gemeente een lening aanvragen tegen een aantrekkelijke rente, waardoor ook zij in staat zijn om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door muren, vloer en dak te isoleren of door zonnepanelen aan te schaffen.

Duurzaamheidslening

Pagina's