Nieuws

Aandacht voor uitbreiding ondergrondse containers

Bij de drie AVRI-inloopbijeenkomsten over de ondergrondse containers waren GroenLinks'ers Bas de Jong, Tim de Kroon en Jeroen Windhorst aanwezig, vooral om te luisteren. De avonden verliepen in goede sfeer, met persoonlijke gesprekken en veel vragen. Zo stelden bijvoorbeeld bewoners van één straat voor om een andere locatie voor de ondergrondse container te kiezen. Wat de AVRI nu dus ook gaat doen. Per januari 2019 krijgen veel inwoners te maken met de inzameling van restafval per ondergrondse container. 

Lees verder

Raad & Daad van 12 juli: versterking team GroenLinks, motie kinderpardon, luchtkwaliteit, duurzame woningen, bestuurlijke vernieuwing

Jeroen Windhorst en Marlon Donck nieuwe commissieleden GroenLinks Culemborg

We zijn supertrots om deze twee nieuwe GroenLinks-commissieleden te verwelkomen: Marlon Donck en Jeroen Windhorst. Ze kijken er naar uit om aan de slag te gaan!
GroenLinks-raadslid Conny de Laat heeft met zes fracties een motie ingediend: een dringend pleidooi aan staatssecretaris Mark Harbers om de procedure voor het kinderpardon te versoepelen. 
In de commissievergadering een discussienotitie luchtkwaliteit en er is een Stimuleringslening energieneutrale en aardgasloze woning aangenomen. De partijen van het raadsprogramma gaan na de zomer in gesprek met het college over versterking van de lokale democratie.

Lees verder

Culemborgse raad dringt aan op soepeler toepassing kinderpardon

Lawaai-actie voor het stadhuis, 4 juli 2018

Samen met zeven fracties in de gemeenteraad heeft GroenLinks Culemborg een motie kinderpardon ingediend: een dringend pleidooi aan staatssecretaris Mark Harbers om de procedure voor het kinderpardon te versoepelen. Donderdagavond 12 juli staat deze op de raadsagenda.
Conny de Laat (raadslid GroenLinks): "Volgens art. 3 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind moet altijd het belang van het kind voorop staan bij maatregelen die het kind aangaan. Dat is hier duidelijk niet gebeurd met dramatische gevolgen voor dit Culemborgse gezin vandien. We vragen het kabinet dan ook met klem de rechten van kinderen als Maksim, Denis & Arina te respecteren."

Lees verder

Indrukwekkende lawaai-actie tegen uitzetting Culemborgse kinderen en hun ouders

Protest op de markt

De burgemeester, gehele gemeenteraad, basisschool Blink en middelbare school Lek en Linge hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid waarmee Maksim, Denis, Arina en hun ouders in Culemborg kunnen blijven. De kinderen zijn 14, 10 en 5 jaar en zijn alledrie in Nederland geboren, de ouders wonen al 17 jaar in Nederland.
Om de brief kracht bij te zetten is een lawaai-actie georganiseerd waar maar liefst 2000 mensen aan meededen, heeft een petitie bijna 10.000 ondertekenaars, steunen Defence for Children en De Goede Zaak publiekelijk deze inzet en is er veel media-aandacht, zoals in het Jeugdjournaal. Nu hopen dat de politici in Den Haag hier gehoor aan geven!

Lees verder

Pagina's