Nieuws

Alle inzet om dader(s) autobranden te pakken

Dat Culemborg al langere tijd wordt getroffen door autobranden is inmiddels (helaas maar waar) geen nieuws meer. Vannacht zijn er opnieuw op vijf plaatsen auto's uitgebrand. Dit is crimineel en diep treurig. Voor slachtoffers, betrokkenen en inwoners van onze stad is dit verschrikkelijk op meerdere manieren; om mee te maken, te zien of de angst te hebben dat dit ook met jouw auto gebeurd. GroenLinks Culemborg wil en weet dat alle inzet erop gericht is om de dader(s) te pakken en vindt dat ook alle inwoners moeten weten dat dit zo is.

Lees verder

Antwoorden op vragen GroenLinks Culemborg over jeugdhulp, Wmo en pgb-tarieven

Op 26 juli schreef De Gelderlander 'Raadsleden moeten aan de bak met de jeugdhulp'. Naar aanleiding van dit artikel stelde GroenLinks raadslid Tim de Kroon schriftelijke vragen aan het Culemborgse College van B&W. De antwoorden zijn vandaag verschenen. Hieruit blijkt onder andere dat de gemeenteraad na de zomer zal spreken over een voorstel voor pgb-tarieven (persoonsgebonden budget). Deze situatie geldt voor alle gemeenten in Rivierenland.

Lees verder

GroenLinks blij met gratis 24u bewaakt fietsparkeren medio 2018

Fietsparkeren Oostzijde Station Culemborg

De Culemborgse GroenLinks fractie heeft tijdens de raadsvergadering op 15 december 2016 vragen gesteld over de fietsparkeervoorzieningen aan de oostkant van het station. Buiten zijn die regelmatig nogal vol en een mogelijkheid om dit te verbeteren zou kunnen zijn om de huidige bewaakte (maar betaalde) fietsenstalling beter te benutten. Bijvoorbeeld door 24 uur gratis fietsparkeren mogelijk te maken. Rudi Oortwijn (fractievoorzitter) vroeg aan het College om het gesprek aan te gaan met NS. En wat blijkt, met succes!

Lees verder

Groen Lintje 2017 voor Jan de Kock

Op 10 juni is het Culemborgse Groen Lintje 2017 uitgereikt aan Jan de Kock. Deze felbegeerde onderscheiding is voor personen of organisaties die zich inzetten voor een groene en sociale samenleving.

Jan stond onder andere aan de wieg van vele initiatieven, zoals verbouw van De Gelderlandfabriek (hergebruik van een fraai stukje industrieel erfgoed), en de Gebiedscoöperatie Rivierenland (zon- en windenergieprojecten door burgers, appelcider gemaakt van net niet perfect fruit, en wat al niet).

Ook is hij een flinke steun voor de aanleg van het zonnepark Parkeerterrein Marsmanweg. En nog veel meer, zie www.rivierenlandinverbinding.nl .

Jan zet zaken in gang.

Lees verder

GroenLinks wil opties beheer theater DFS open bekijken en duidelijkheid over benodigde investering

Met twee aangenomen amendementen van GroenLinks en het CDA heeft het College gisteravond de opdracht gekregen om alle reële opties voor het beheer van het pand theater De Fransche School open en gelijkwaardig te onderzoeken. Dit mede gezien de ontwikkelingen op het vastgoed dossier en om echt onbevooroordeeld hieraan te starten. En ten tweede zal het College aan de Stichting De Fransche School gaan vragen welke investering er volgens hen nodig is de komende jaren voor een theater dat toekomstbestendig is. Tot en met juni 2019 wordt het bestaande huurcontract van de gemeente met de Stichting De Fransche School verlengd, inclusief een incidentele subsidie.

Als GroenLinks zien we graag dat het theater met een belangrijke betekenis voor de stad kan blijven doorgaan met de vele vrijwilligers, een zakelijk directeur en een bestuur daarnaast zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.

Lees verder

Culemborg heeft een Woonvisie

GroenLinks heeft met belangstelling uitgekeken naar de Woonvisie die in Culemborg is opgesteld met input uit de stad. Zo is er een expertmeeting geweest, een raadsbijeenkomst en een internetpeiling onder inwoners over diverse thema’s. Op donderdagavond 30 maart is de Woonvisie vastgesteld. Een amendement van GroenLinks en PvdA om oplossingen te bedenken voor de knelpunten op de sociale woningmarkt is aangenomen.

Lees verder

Pagina's