Nieuws

Verder met breed akkoord voor en met de stad

Presentatie over het raadsakkoord

De Culemborgse gemeenteraad is voorstander van meer samenwerking in de politiek en met de stad. De afgelopen weken hebben we daar gezamenlijk in opgetrokken. De diversiteit en ideeën van het gehele politieke spectrum zien we graag terug in de opgaven waar Culemborg voor staat. We delen als partijen en mensen onderling veel met elkaar en hoe mooi zou het zijn als we juist de verschillen behouden en leren waarderen. Een raad die open staat voor inbreng van bewoners, ondernemers en organisaties, kan vervolgens de goede besluiten nemen. Om deze reden vinden wij het jammer dat de VVD besloten heeft niet langer betrokken te zijn bij het raadsakkoord.

Lees verder

Het raadsakkoord en nieuwe samenwerking voorop

De raad heeft op maandagavond 14 mei, na voorstel van GroenLinks, besloten om de komende twee weken te focussen op voortgang van het raadsbrede akkoord. Als raadsleden gaan we prioriteit leggen bij de inhoud aan de hand van vijf kernthema's, naast het samenspel tussen raad, college en bewoners (democratisch akkoord). We gaan aan de slag!
 

Lees verder

Raad kiest vijf kernthema's voor Culemborgs raadsakkoord

Op maandag 30 april heeft de gemeenteraad samen vijf kernthema's (maatschappelijke opgaven) gekozen, waaraan we de komende 4 jaar prioriteit willen geven. Dit zijn: sociale stad (sociale cohesie, veiligheid & cultuur), zorgzame stad (zorg & ondersteuning), groene stad (duurzaamheid, natuur & milieu), leefbare stad (wonen & mobiliteit) en ondernemende stad (werkgelegenheid & economie).

De komende week gaan fracties per thema hun wensen en ambities aangeven. Ook GroenLinks zal dat doen, uiteraard in lijn met het verkiezingsprogramma. Op maandag 7 mei vanaf 20.30 uur gaan we in een openbare bijeenkomst in het stadhuis verder. Welkom!

Lees verder

Raad en Daad van 19 april over grondexploitaties, Rekenkamer, BWB, procesbegeleider raadsakkoord en formateur college

Wat doen we met de winst uit grondexploitaties? Hoe gaat de Culemborgse Rekenkamer verder? Is echt meer budget nodig voor de BWB? Voorbeelden van vragen die op 19 april door GroenLinks gesteld zijn tijdens commissievergaderingen. In de gemeenteraadsvergadering is een stap gezet richting het raadsakoord. Zo is Marije van den Berg benoemd tot procesbegeleider en Jan Greeven als formateur om te komen tot een wethoudersteam.

Lees verder

Aan de slag met een raadsakkoord

Huis van de Stad

In Culemborg wil de gemeenteraad samen voor én met de stad tot een raadsbreed akkoord komen. Dat is de belangrijkste conclusie van de raadsvergadering op 16 april. De informateur dhr. Roelof Bleker lichtte zijn bevindingen toe en partijen gingen met elkaar in gesprek.

Lees hier hoe GroenLinks kijkt naar het raadsakkoord en collegevorming. Al met al een spannend proces, waarop dit citaat uit de film "The great Marigold Hotel' zeker van toepassing is:
"Everything will be all right in the end, and if it is not all right, it is not yet the end."

Lees verder

Nominaties voor GroenLintje 2018 gevraagd

GroenLinks Culemborg roept iedereen op om nominaties in te dienen voor het Groene Lintje 2018. Personen, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een groen, sociaal of duurzaam Culemborg komen in aanmerking voor deze onderscheiding.

Om de nominaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, wordt gewerkt met een formulier. Alleen de via dit formulier ingediende nominaties zijn geldig. Het nominatie formulier kun je onder aan dit bericht dowloaden. Het kan ook worden opgevraagd via groenlinksculemborg@gmail.com.

De nominaties moeten vóór 15 mei binnen zijn en worden door een jury beoordeeld. Het Lintje wordt uitgereikt rond 5 juni, Wereldmilieudag. Datum en locatie worden nog bekend gemaakt.

De afgelopen jaren kregen natuurman Kars Veling, energiebedrijf Thermo Bello, stadsboerin Boudien, natuurwinkel Naturijn, label/webshop Natur-elle, milieu-activist Han Horstink, tuinpiraat Michiel Kok, zwerfvuilraper Calvin Driessen, creatieve ondernemer Ilonka Pulles, voedselgroeper Dirkje Jansen, initiatiefnemer Jan Hanhart en verbinder Jan de Kock een Groen Lintje.

Nominatie formulier

Pagina's