Nieuws

Raad & Daad van 12 juli: versterking team GroenLinks, motie kinderpardon, luchtkwaliteit, duurzame woningen, bestuurlijke vernieuwing

Jeroen Windhorst en Marlon Donck nieuwe commissieleden GroenLinks Culemborg

We zijn supertrots om deze twee nieuwe GroenLinks-commissieleden te verwelkomen: Marlon Donck en Jeroen Windhorst. Ze kijken er naar uit om aan de slag te gaan!
GroenLinks-raadslid Conny de Laat heeft met zes fracties een motie ingediend: een dringend pleidooi aan staatssecretaris Mark Harbers om de procedure voor het kinderpardon te versoepelen. 
In de commissievergadering een discussienotitie luchtkwaliteit en er is een Stimuleringslening energieneutrale en aardgasloze woning aangenomen. De partijen van het raadsprogramma gaan na de zomer in gesprek met het college over versterking van de lokale democratie.

Lees verder

Culemborgse raad dringt aan op soepeler toepassing kinderpardon

Lawaai-actie voor het stadhuis, 4 juli 2018

Samen met zeven fracties in de gemeenteraad heeft GroenLinks Culemborg een motie kinderpardon ingediend: een dringend pleidooi aan staatssecretaris Mark Harbers om de procedure voor het kinderpardon te versoepelen. Donderdagavond 12 juli staat deze op de raadsagenda.
Conny de Laat (raadslid GroenLinks): "Volgens art. 3 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind moet altijd het belang van het kind voorop staan bij maatregelen die het kind aangaan. Dat is hier duidelijk niet gebeurd met dramatische gevolgen voor dit Culemborgse gezin vandien. We vragen het kabinet dan ook met klem de rechten van kinderen als Maksim, Denis & Arina te respecteren."

Lees verder

Indrukwekkende lawaai-actie tegen uitzetting Culemborgse kinderen en hun ouders

Protest op de markt

De burgemeester, gehele gemeenteraad, basisschool Blink en middelbare school Lek en Linge hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid waarmee Maksim, Denis, Arina en hun ouders in Culemborg kunnen blijven. De kinderen zijn 14, 10 en 5 jaar en zijn alledrie in Nederland geboren, de ouders wonen al 17 jaar in Nederland.
Om de brief kracht bij te zetten is een lawaai-actie georganiseerd waar maar liefst 2000 mensen aan meededen, heeft een petitie bijna 10.000 ondertekenaars, steunen Defence for Children en De Goede Zaak publiekelijk deze inzet en is er veel media-aandacht, zoals in het Jeugdjournaal. Nu hopen dat de politici in Den Haag hier gehoor aan geven!

Lees verder

Raad & Daad van 28 juni: Raadsprogramma en nieuw college van start! Aandacht voor de fietsbrug

Nieuw college v.l.n.r. Joost Reus, Collin Stolwijk, Gerdo van Grootheest, Monica Wichgers, Simon Buwalda

Dertien weken na de verkiezingen ligt er het raadsprogramma ‘Ruimte voor de Stad’ waaraan acht partijen hebben meegewerkt en dat door zeven partijen is ondertekend. Echt een verandering ten goede voor de stad. 
We zijn supertrots op het resultaat: een ambitieus programma voor een sociaal en duurzaam Culemborg. Denk aan het stimuleren van de fiets, tegengaan van armoede en schulden, menselijke zorg op maat, betrekken van jongeren, onderstrepen van cultuur en sport als belangrijke verbinders, het vergroenen en energieneutraal maken van onze stad, in een bruisend Culemborg.

Lees verder

Bijna zover: vaststelling raadsprogramma en nieuw wethoudersteam

Het raadsprogramma ‘Ruimte voor de Stad’ en de wethouders Joost Reus (GL), Monica Wichgers (CvN), Collin Stolwijk (D66) en Simon Buwalda (CDA) staan klaar voor de komende 4 jaar. Op donderdagavond 28 juni wordt over beide een besluit genomen. GroenLinks kijkt er écht naar uit om samen aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze en inhoud van het raadsprogramma, 7 partijen doen hieraan mee! 

Lees verder

Raad & Daad van 14 juni over AVRI, Werkzaak en nieuw college

Stadsdichter Eric Jansen opent de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 14 juni heeft de raad een zienswijze op de AVRI-begroting aangenomen, benadrukt GroenLinks het belang van samenwerking door Werkzaak met vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven alsook goede begeleiding van statushouders. Door formateur Jan Greeven is bekend gemaakt dat op 28 juni het nieuwe wethoudersteam wordt voorgedragen: Joost Reus (GL), Monica Wichgers (CvN), Collin Stolwijk (D66) en Simon Buwalda (CDA). Dan wordt ook het raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad' vastgesteld. GroenLinks kijkt ernaar uit om hier samen mee aan de slag te gaan!

Lees verder

Pagina's