Nieuws

Raad en Daad van 15 februari over veiligheid en sociaal domein

Conny de Laat en Tim de Kroon op pad met wijkagent en jeugdboa's

Tijdens de commissie en raad van 15 februari heeft GroenLinks zich positief uitgesproken over: sturing op maatschappelijke effecten in het sociaal domein, één jongerenruimte, meer politiecapaciteit in Culemborg, effectieve en flexibele camera's, doorgaan met de jeugdboa's en een persoonsgerichte aanpak om jongeren kans te bieden op een betere toekomst. In de raad hebben we ingestemd met de kadernotitie inkoop en extra budget voor Culemborg 700.

Lees verder

Huis-aan-huis met GroenLinks Culemborg

Misschien bent u ons al tegenkomen? GroenLinks Culemborg gaat namelijk regelmatig de straat op om met bewoners in gesprek te gaan. Vooral om te luisteren en te vragen hoe het gaat in de buurt, en soms ook door nieuwe verbindingen te leggen. Iedereen is welkom om zich hierbij aan te sluiten!

Lees verder

Inbreng GroenLinks bij Masterplan Parijsch 3.0 en motie regelarme bijstand

Distelvlinderlaan in de wijk Parijsch-Zuid

Een besluit over Masterplan Parijsch 3.0 wilde GroenLinks graag bereiken tijdens de raadsvergadering van 18 januari, zodat de aanleg Laan naar Parijsch kan starten en de wijk aantrekkelijker wordt om in te wonen en naar school of sport te gaan. Verder uitstel vonden wij bovendien slecht voor het vertrouwen in de politiek. Als raad moeten we niet telkens terugkomen op besluitvorming, die wijzigen of vooruitschuiven, terwijl inwoners daar niets aan hebben. Naast het Masterplan stond ook een GroenLinks-motie regelarme bijstand op de agenda. Die haalde het jammer genoeg niet. 

Lees verder

Pagina's