Raadslid Tessa van Boesschoten (GL): “De afgelopen jaren, maar ook de komende vijftien jaar wordt er fors gebouwd in Culemborg en dat is nodig. Veel jongeren hebben geen woning, en ouderen vinden geen passende woning. In de nieuwe woonvisie hebben we de ondergrens van sociale woningbouw naar 30% verhoogd, en we hebben besloten om meer te bouwen in het middensegment dan in het dure. Verder is er meer steun voor lokale wooninitiatieven, en worden de woningbouwplannen voor de stationsomgeving steeds concreter. Hier zijn wij trots op.”

Woningmix
Om ervoor te zorgen dat de juiste mix aan woningen wordt gerealiseerd heeft de gemeente Culemborg een Vereveningsfonds voor ogen waarbij ontwikkelaars worden gestimuleerd hieraan te voldoen. Voor innovatieve woonvormen is en blijft nadrukkelijk ruimte, zoals flexwoningen waarvan er net veertien in de wijk Parijsch zijn neergezet. Van Boesschoten: “De gemeente werkt er echt hard aan om Culemborgers te helpen aan een woning die ze kunnen betalen en die bij ze past. Deze houten flexwoningen van Kleurrijk Wonen zijn een mooi voorbeeld hiervan, en dat mag ook gezegd worden!’

Lopende ontwikkelingen
Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor woningbouw voor en met Culemborgse starters aan de Jan van Riebeeckstraat in combinatie met sociale huur. Er is vernieuwbouw in de Ridderstraat, de woningbouw tussen de Rijksstraatweg en provinciale weg gaat door, en in het project Borg en Buiten in de wijk Parijsch wordt niet alleen een inhaalslag van betaalbare woningen gemaakt maar komt er ook meer stadsnatuur en inzet op autodelen.

De fractie van GroenLinks heeft bij de woonvisie gevraagd om een manier om nieuwe woningbouwplannen te kunnen toetsen op de verschillende doelen van de gemeente, zoals energieneutraal, klimaatadaptatief, betaalbaar en circulair. Het college gaat hier de komende maanden mee aan de slag en komt daarmee terug naar de gemeenteraad.

Transformatie en isolatie
Van Boesschoten: “Naast nieuwbouw zetten we in op transformatie van panden, zoals leegstaande bedrijfspanden ombouwen tot woningen. Ook vinden we het belangrijk om de meest slecht geïsoleerde woningen aan te pakken en inwoners te helpen aan een lagere energierekening. Mooi dat het college hiervoor een aanvraag heeft ingediend bij het landelijke Isolatiefonds om ruim tweehonderd huishoudens in onze gemeente te kunnen helpen. Wij hopen dat Culemborg dit snel toegekend krijgt!”

>> Bekijk de geactualiseerde Culemborgse woonvisie 2023-2027