Wat nog te vaak vergeten wordt is dat groene maatregelen veel voordelen met zich meebrengen: denk aan een schone lucht, rust, vlinders, andere insecten en dieren. Net als een gezonde woon- en leefomgeving met fijne wandelingen. Groen en wateropvang zorgen ervoor dat we hevige regenbuien en hittestress het hoofd bieden. Het kan ook heel leuk zijn door in de inkoop, kantine, bij borrels en met lokale en regionale ondernemers vaker duurzame inspiratie te bieden door kennis te maken met vegetarisch, veganistisch, biologisch en dichtbij geproduceerd eten en drinken.

Een aandeel in de verduurzaming ligt bij de mobiliteit; hoe wij ons bewegen door de stad bepaalt hoeveel schone lucht er is en hoeveel energie we verbruiken. We gaan het daarom veel aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer in Culemborg; met name voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen vaker voorrang en ruimte. De auto is nu nog dominant aanwezig in onze stad en Culemborg is infrastructureel ook ingericht op de auto. Dit gaan wij veranderen: Culemborg wordt Fietsstad. We nemen hiervoor de gemeente Houten als voorbeeld en we zoeken de samenwerking op. De samenwerking met Houten gaan we ook aan om de fietsbrug over de Lek, als onderdeel van de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch – Utrecht, te realiseren.

We willen dat Culemborg de bestaande doelstelling voor energieneutraal in 2040 aanvult met klimaatneutrale, circulaire en natuurinclusieve doelstellingen. Samen met de stad willen we uitstippelen hoe we dit met concrete maatregelen en een stappenplan voor elkaar krijgen. Hierbij willen we alle verschillende geluiden in onze stad laten meedenken en doen.

Onze keuzes vragen soms om stevig ingrijpen in gedragspatronen van inwoners en ondernemers. Dit brengt soms weerstand met zich mee, mensen hebben vragen en soms ook zorgen. Dat is begrijpelijk. GroenLinks staat voor een gemeentebestuur die mensen meeneemt in beslissingen en hen informeert waarom aanpassingen nodig zijn.

Waardevolle groene plekken beschermen we door ook gebruik te maken van burgerbetrokkenheid. Zo blijft de Redichemse Waard een diepe plas en worden kansen met beide handen aangepakt om dit gebied in lokaal beheer te krijgen met inwoners en maatschappelijke organisaties om het groen en de natuur te versterken. De Volencampen wordt een natuur- en diervriendelijke plek met extensief beheer: een groen kloppend hart in onze stad. De uiterwaarden houden we samen met de stad schoon en open voor wandelaars. De Plantage en de Kinderboerderij voldoen aan een keurmerk voor diervriendelijk beheer en blijven behouden als groene wandel-, recreatie- en speelplekken.

Lees meer over: