Groen verbindt, en als groen onderling verbonden wordt is het echt van toegevoegde waarde voor biodiversiteit. Als we groen in en rondom de stad samenbrengen, kunnen we zorgen dat iedereen zijn dagelijkse portie vitamine G(roen) kan krijgen. Bovendien heeft dit een positief effect op allerlei soorten planten en dieren.

In prettig ingerichte openbare ruimtes ontmoeten mensen elkaar vaker. Kinderen die opgroeien in het groen hebben een lagere kans op overgewicht en spelen vaker buiten, wat kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter maakt. Dit vergroot het belang om de leef- en leeromgeving zoals schoolpleinen groener en beweegvriendelijker in te richten. We koesteren de volkstuinen dit zijn groene plekken waar biodiversiteit, eetbaar (pluk)groen en sociale samenhang hand in hand gaan.

Een groene leefomgeving zijn we in coronatijd nog meer gaan waarderen. We willen allemaal een groen ommetje maken en dat onze kinderen spelen in de natuur, maar dit komt onder druk te staan; Culemborg groeit. Door verdere verdichting en verstening lopen we het risico dat groen versnippert en de biodiversiteit onder druk komt. Het kan anders: door ontwikkelaars die woningen bouwen ook een nieuwe leefomgeving te laten realiseren. Dat gaat over groene daken, tuinen en gevels, natuurlijk spelen en wandelen in een versterkte natuur. Natuur die met de ontwikkeling ook nog eens een boost krijgt in plaats van erop achteruit gaat. Dit is voor ons essentieel bij bouwontwikkelingen.  

Meer groen in onze stad kunnen we alleen samen realiseren: gemeente, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en bedrijven, het waterschap en iedere andere partij die hieraan kan bijdragen. Hoe mooi zou het zijn: een gezamenlijk lokaal Groenakkoord met daarin opgenomen ieders aandeel voor een nog groener Culemborg.

Onze plannen:

 • Iedere Culemborger heeft het recht op een groene leefomgeving. Hier horen groene koele plekken binnen loopafstand bij. Samen met bewoners zorgen we voor meer bomen, planten en bloemen in alle buurten. Ieder kind kan spelen in het groen.
   
 • Er komt meer groen bij in de stad. Bij nieuwbouwontwikkeling leggen we aan het begin ambitieuze groene en natuurinclusieve doelstellingen vast. Denk aan groen op daken, gevels, stimuleren van groen in tuinen en eigenaarschap van de buurt bij aanleg en beheer van het openbaar groen. Bij herontwikkeling betrekken we bewoners en bedrijven om te vergroenen.
   
 • De gemeente gaat een Groenkaart uitgeven met daarop: plukgroenplekken, verwilderplekken, (niet)maaiplekken, geplande verwijdering en vernieuwing/uitbreiding van groen (+type) en welke dieren en insecten er baat bij hebben.
   
 • Groen wordt ingezet voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit, natuurlijk spelen en beleven. Dat gaat verder dan een paar nestkasten. Zo heeft gevelgroen bijvoorbeeld een verkoelend effect op de gevel (en het binnenklimaat) en biedt het nestgelegenheid voor vogels (win-win). Tiny forests worden gecombineerd met eet- en plukgroen.
   
 • Er komt een Subsidieloket Groene Leefomgeving met het waterschap en andere partners gericht op aanmoedigingssubsidie voor vergroening (daken, tuinen en gevels) en opvang van regenwater. Denk aan (korting)acties en ondersteunen van groen gedrag met tuincentra, de Natuur- en Vogelwacht, Natuur- en Milieueducatie en het biodiversiteitsnetwerk. Bijvoorbeeld voor iedere tegel die je inlevert een gratis plant(je), of een boom voor ieder huishouden. De TegelTaxi komt langs zodat je tegels kwijt kunt.
   
 • We blijven ons inzetten voor een schone en groene Redichemse Waard en natuurinclusief beheer in de Volencampen. De gemeente werkt hiervoor samen met betrokken bewoners.
   
 • Groen en energieopwekking gaan prima samen: zoals bos bij windmolens en biodiversiteit bij zonnevelden. Dit is ook slim: bomen zijn gezond en maken het zicht op windmolens beperkter, en groen verhoogt de opbrengst van zonnepanelen dankzij de koelende werking.
   
 • Van groene bushokjes tot buurtmoestuinen, geveltuinen en postzegelparken: met de inzet van buurtbudgetten kunnen buurtbewoners vele groene initiatieven uitvoeren. En ook echt alle bewoners; kwetsbare doelgroepen worden ondersteund.
   
 • Plekken in buurten die nauwelijks worden bijgehouden of gebruikt worden aangewezen voor ‘guerilla gardening’ waar bewoners de groene kwaliteit verbeteren. De stenige stad wordt minder stenig: Operatie Steenbreek wordt ook in Culemborg iets groots, en we doen actief mee met het NK Tegelwippen en gaan voor de eerste prijs.
   
 • Stukken (snipper)groen worden ter adoptie aangeboden aan inwoners, op voorwaarde dat de plek openbaar en groen blijft, hiermee komt er eigenaarschap bij de Culemborgse samenleving. Dit vinden heel veel inwoners ook leuk.