Want het zijn vaak inwoners met een laag- of middeninkomen die in oudere huizen wonen en daardoor meer energie verbruiken. Zij worden als eerste getroffen door hogere gas- en energieprijzen en kunnen niet snel iets doen om dit te voorkomen. Hetzelfde geldt voor huurders, en daarom gaan we samen met Kleurrijk Wonen en ook particuliere verhuurders alle woningen stap voor stap verduurzamen. De huurders zelf en de huurdersbelangenvereniging worden hier nauw bij betrokken. Veel inwoners en ondernemers zijn of willen aan de slag met verduurzaming: hier sluit de gemeente bij aan. We doen dit samen.

Het is de vraag of de landelijke overheid voldoende (financiële) steun ter beschikking stelt voor het duurzamer maken van particuliere woningen, en ook of woningcorporaties en pandeigenaren de nodige stappen kunnen zetten. Dit is van belang, omdat we als gemeente de verantwoordelijkheid voor een energie- en klimaatneutraal Culemborg niet alleen op onze schouders kunnen nemen.

We bieden inwoners en ondernemers overzichtelijke maatregelen voor energiebesparing, en informatie over energieopwekking en het overschakelen naar andere energiebronnen. Budgetten die de landelijke overheid vrijmaakt zetten we in. Naast woningen en bedrijfspanden wordt ook het maatschappelijk vastgoed van de gemeente verduurzaamd.

Voor deze veranderingen hebben we de kennis en technologie nodig die aanwezig is in onze stad en regio. Wij gaan voor een Culemborg waar alle huizen comfortabel, betaalbaar en duurzaam verwarmd zijn. Deze investeringen brengen nieuwe groene banen, voor zowel de ingenieur als de monteur. GroenLinks wil dat vooral lokale ondernemers profiteren door met hen samen te werken. Met bedrijven sluiten we Green Deals om te komen tot een energie- en klimaatneutraal Culemborg.

Onze plannen

 • Alle bewoners en bedrijven krijgen zicht op hoe energie te besparen, duurzaam op te wekken en aardgasvrij te worden. Betaalbaarheid en gevoeld eigenaarschap zijn hierbij belangrijk, zodat iedereen kan meedoen en onderdeel is van deze verandering. Daar waar we kunnen beginnen, schakelen we over en sluiten aan bij de beweging die er is, bijv. bij Kring Culemborgse Bedrijven.
   
 • Er komt een Klimaatberaad waarin bewoners geloot deelnemen en die de politiek adviseert hoe Culemborg energieneutraal is (uiterlijk) in 2040.
   
 • De snelste duurzaamheidswinst boeken we met het isoleren van woningen en panden met een laag energielabel, het aanbrengen of verduurzamen van een bestaand warmtenet en het aanbrengen van zonnepanelen.
   
 • Op Culemborgs grondgebied dragen windmolens bij aan duurzame energie opwek. Graag zien we 100% lokaal (of in combinatie met regionaal) eigendom door bijvoorbeeld burgercoöperaties in plaats van grote energiebedrijven op afstand met risico’s op overnames. Vier tot zes windmolens van maximaal 210 meter kunnen wij steunen onder voorwaarden, waaronder garanties op gezondheid en leefbaarheid. Dergelijke windmolens zijn beproefd en vergelijkbaar met de windmolens die bij Deil zijn geplaatst. Participatie met en compensatie voor grondeigenaren en omwonenden vinden we van belang, net als communicatie naar de dichtstbijzijnde wijken alsook breder naar de stad. De gemeente heeft hier een eigen verantwoordelijkheid in.
   
 • We maken (lokale) initiatieven om zonnedaken te realiseren mogelijk en gaan dit ook stimuleren. Het liefst worden deze gelijk gecombineerd met parkeerplaatsen of plekken langs wegen waar elektrisch vervoer opgeladen kan worden.
   
 • Meer schone lucht door minder (slechte) houtstook. Voorlichting, subsidie en ondersteuning bij lastige gesprekken zijn nodig om een kentering voor elkaar te krijgen. We willen bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten of de branchevereniging van gemeenten laten onderzoeken of plaatsing van schoorstenen bij nieuwe woningen voorkomen kan worden.
   
 • Elk kantoor in Nederland is verplicht om in 2023 minimaal te voldoen aan energielabel C. Alle bedrijven gaan energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. We dagen bedrijven uit om zo snel mogelijk over te stappen op duurzame energie. Natuurlijk geeft de gemeentelijke organisatie zelf het voorbeeld.
   
 • Regels die verduurzaming van (bestaande) woningen in de weg staan, worden beoordeeld op hun praktische toepasbaarheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor regelgeving over gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Daarbij maken we een integrale afweging waarbij behoud van (historisch) erfgoed, een aantrekkelijke stad en verduurzaming hand in hand gaan.