Voor een écht inclusieve samenleving is het nodig dat iedereen aan de bak gaat om de eigen vooroordelen onder ogen te zien en te begrijpen waarom mensen zich buitengesloten voelen. Dat vraagt om durf en om het perspectief van een ander te zien. Het vraagt om gesprekken over racisme en discriminatie te voeren met elkaar.

Dat Culemborg een diverse stad is, daar zijn we trots op. Tegelijkertijd zien we in die diversiteit ook ongelijkheid, en dat doet zeer. Op wie je valt, bijvoorbeeld, is voor sommigen een reden om je anders te behandelen. En wie in een rolstoel zit, ervaart letterlijk en figuurlijk de drempels van onze samenleving. Dat kan niet. GroenLinks staat zij aan zij met iedereen die onrecht wordt aangedaan. Culemborg is van ons allemaal.

Eén van de andere voorwaarden om volwaardig mee te doen aan de samenleving is bestaanszekerheid en een schuldenvrij leven. We zetten daarom volgende stappen tegen armoede en ongelijkheid. We blijven voorstander van het basisinkomen, hoewel de landelijke overheid aan zet is om dit mogelijk te maken. Tot die tijd willen we een regelarme bijstand waar we werken en meedoen stimuleren in plaats van controleren, en waarin vertrouwen en de menselijke maat centraal staan en niet de regeltjes.

Een goed begin van het leven begint op de allerjongste leeftijd. Culemborg gaat actief meedoen aan het landelijke programma ‘Kansrijke start’ zodat de eerste 1000 dagen van een kind en gezin de aandacht krijg die het verdient. De vroeg- en voorschoolse educatie, net als het Brede School aanbod, blijft en wordt gestimuleerd. Zeker voor die kinderen die van huis uit minder kansen krijgen.

Binnen het sociaal domein wordt beter samengewerkt. Denk aan het kind- en jongerenwerk, de bibliotheek, jeugdhulp, praktijkondersteuners en maatschappelijk werk die regelmatig op scholen aanwezig zijn. Een inspirerende leeromgeving draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. We willen gezonde, duurzame en voldoende onderwijsgebouwen met: een goede luchtkwaliteit, eigen duurzame opwek door zonnepanelen, watertappunten, ruimtes die aanzetten tot bewegen en creativiteit, zichtbaar groen op daken en gevels, en op het schoolplein maken tegels plaats voor groen en bijvoorbeeld een moestuin.

Voorkomen van criminaliteit is de beste misdaadbestrijding. We onderhouden daarom een netwerk van onderwijs, zorg, welzijnswerkers en wijkagenten met inwoners en ondernemers. We investeren extra in wijken met sociale problematiek, want hier zijn juist meer kansen en het zichtbaar maken van rolmodellen nodig. Denk hierbij ook aan verbeteringen in de openbare ruimte, het bieden van de juiste hulp en het zichtbaar maken van talenten. Hierbij wordt de wijk zelf meegenomen: bewoners kunnen ideeën inbrengen, zich laten horen en positieve initiatieven worden ondersteund.

Lees meer over: