Er zijn nog steeds veel te veel mensen op de wereld die huis en haard achter zich laten, vluchtend voor oorlog, geweld en natuurrampen om voor hun kinderen een veilige plek te vinden. Die mensen vangen we op. Vanaf de eerste dag bieden we huisvesting, budget en begeleiding aan statushouders voor een welkome en goede start.

Steeds meer van de zorgen die we ook in Culemborg tegenkomen, zoals armoede en klimaat, spelen nog schrijnender in de rest van de wereld. We hebben oog voor die situaties en die mensen door lokale Culemborgse initiatieven te ondersteunen die elders bijdragen aan betere leefomstandigheden. Hiermee willen we bewustwording stimuleren; wat we hier doen of laten heeft internationaal effect.

Onze plannen:

 • Of je nu expat bent of vluchteling, je bent welkom in Culemborg. Het contact tussen nieuwkomers en Culemborgers wordt vanuit de gemeente en initiatieven ondersteund. Zo voelt iedereen zich snel onderdeel van de stad en maken stadsgenoten snel kennis met deze nieuwe Culemborgers.
   
 • Bij de nieuwe Inburgeringswet per 2022 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor inburgering, hierbij zorgen we dat ook gezinsmigranten en de meest kwetsbare vluchtelingen begeleiding krijgen. Daarbij werken we samen met lokale vrijwilligers en organisaties als Vluchtelingenwerk en het Leerhuis. In Culemborg weten we dit vorm te geven met aandacht en zorg dichtbij via een loket of spreekuur.
   
 • Statushouders die we in Culemborg opvangen kunnen direct starten met het leren van de Nederlandse taal, (vrijwilligers)werk of een opleiding. We stimuleren organisaties en bedrijven om nieuwkomers aan te nemen en hen tegelijkertijd de taal te laten leren. Bij Werkzaak wordt niet alleen begeleiding naar werk gegeven aan diegene met het meeste ‘verdienvermogen’ in een gezin, maar aan alle (volwassen) gezinsleden. Dit doet recht aan de talenten en inzet van mensen voor een kansrijke toekomst en versnelt de inburgering.
   
 • Kinderen die hier geworteld zijn, en al jaren in Culemborg wonen en onderwijs volgen, zijn hier thuis en mogen in onze stad blijven.
   
 • Het budget Internationale Duurzame Ontwikkeling waarmee we Culemborgse projecten met positieve impact in andere landen steunen is over enkele jaren op. We gaan op zoek naar mogelijkheden om dit beschikbaar te houden. Projecten willen we blijven toetsen aan hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met de stad en eerdere initiatiefnemers willen we bespreken hoe dit doel het beste te bereiken.