Mensen ontmoeten elkaar door cultuur, ook wie elkaar niet zo snel in de samenleving treffen. Cultuur maakt onze stad aantrekkelijk om er te wonen en te werken, maar ook om die te bezoeken, wat weer goed is voor de lokale economie. Het is kortom veel waard dat Culemborg een cultuurrijke stad is. Dat koesteren we en dit willen we verder versterken en toekomstbestendig maken. We willen dat cultuur er voor en door iedereen is, ook als je portemonnee kleiner is of als fysieke toegankelijkheid een uitdaging is.

Door de coronacrisis zijn veel culturele makers getroffen in hun werk en inkomen. De Rijksregelingen willen we volledig inzetten en terecht laten komen bij de makers en instellingen, zodat ook na deze crisis iedereen overeind staat. En we beseffen ons meer dan voorheen hoe fijn het is, een stad waar we samen kunnen komen. Om te genieten van Culemborg Blues, een vol theater en een gezellig café. GroenLinks wil een stad waar voor alle inwoners wat te beleven valt.

In de uitwisseling tussen kunst en cultuur met andere domeinen en maatschappelijke opgaven als eenzaamheid, verbinding in wijken, inclusie, geestelijke gezondheidszorg en het tegengaan van polarisatie, liggen veel kansen. Het gaat ons dan vooral om het kwalitatieve effect van kunst en cultuur op deze opgaven, en minder om de hoeveelheid activiteiten die worden georganiseerd.

Onze plannen:

 • We stimuleren dat kunst en cultuur door verschillende groepen uit de samenleving wordt gemaakt en bezocht. Met name voor jongeren en mensen van verschillende culturen kan er een tandje bij. Deze doelgroepen worden opgezocht, bevraagd en uitgenodigd. Van instellingen vragen we werk te maken van de Code Diversiteit & Inclusie voor een gelijkwaardige cultuursector voor iedereen. Het Cultuurfonds Culemborg formuleert hierop doelstellingen, stimuleert en denkt mee.
   
 • Culemborg groeit in inwoneraantal en daarmee groeit de behoefte aan kunst en cultuur. We laten het cultuurbudget meegroeien met de stad. Provinciale en landelijke fondsen worden benut.
   
 • Verdere samenwerking tussen de diverse culturele instellingen en makers die Culemborg rijk is. Dat leidt tot bredere projecten, gezamenlijke subsidieaanvragen, kennis- en productie-uitwisseling, één culturele kalender, marketing op Culemborg Cultuurstad, en een toekomstbestendig cultureel leven.
   
 • Er zit nog te vaak een gat tussen de tijd die creatieve makers stoppen in kunst en cultuur en het inkomen wat daar tegenover staat. Zij verdienen een eerlijke beloning, betere arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid. De gemeente neemt als opdrachtgever stelling door het toepassen van de Fair Practice Code. We stimuleren dit breder met subsidievoorwaarden via het Cultuurfonds Culemborg en vragen bedrijven en andere organisaties hetzelfde te doen.
   
 • Er komt een cultuurcoach die we koppelen aan een jongerenwerker. Samen gaan zij aan de slag en realiseren nieuwe projecten in buurten, met inwoners, bedrijven en scholen. Op deze manier wordt kunst en cultuur toegankelijker, zichtbaarder, ontdekt de stad nieuw talent die we vervolgens ook podium bieden. We zien graag een duidelijke plek in Culemborg voor (jong) muzikaal en creatief talent waar bijvoorbeeld bandjes repeteren.
   
 • Evenementen in onze stad vinden we belangrijk en worden verduurzaamd. Bijvoorbeeld door het gebruik van statiegeldbekers en door dieselaggregaten te vervangen door duurzamere oplossingen. Samen met de organisatoren geven we dit vorm door middel van subsidie en vergunningsvoorwaarden. Het budget voor evenementen gaat onder het Cultuurfonds vallen.
   
 • Kunst en cultuur leveren een wezenlijke bijdrage aan de lokale economie: de samenwerking hiertussen wordt verbeterd door creatieve ondernemers mee te nemen in het economische beleid en in de positionering en marketing van Culemborg. Zichtbaar mooie voorbeelden hiervan zijn de muurschilderingen van bijvoorbeeld De Papklok en de aanpak van het Vierheemskinderstraatje tussen museum, bibliotheek en de Markt.
   
 • De bekendheid van culturele podia en activiteiten wordt vergroot met (digitale) borden door de stad en een grote jaarlijkse campagne in een Culemborgse Cultuurweek.
   
 • Voor inwoners die moeilijk kunnen rondkomen komt een ‘Houd-een-stoel-vrij-regeling’ waarmee gratis een voorstelling kan worden bezocht. Dit willen we graag mogelijk maken via de Vrijstad Culemborgpas.
   
 • De openbare ruimte wordt een podium voor kunst en cultuur. Pleintjes, parken, buurten en muren maken we beschikbaar voor makers en kunstenaars.