Het liefst draag ik bij aan het vergroten van de mogelijkheden van een ander. In mijn dagelijkse werk bij Kroezen Volmacht ondersteun ik daarom mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn om te komen tot een stabiele, financiële situatie. In Culemborg draag ik vrijwillig een steentje bij aan de Speelotheek als bestuurslid. Deze organisatie heeft sinds een aantal jaar een plek gevonden binnen de bibliotheek en maakt (educatief) speelgoed bereikbaar voor alle jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Super mooi om te doen.

Tessa van Boesschoten (1983) woont sinds 2010 met veel plezier in Culemborg. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze groeide op in Noord-Brabant en startte daar ook haar studie International Economics and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Tessa haalde haar Master Economics & Business in 2006 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en rolde daarna de wereld van de sociale zekerheid en inkomensverzekeringen in. Hier staat het zorgen voor een financieel vangnet voor werknemers en zelfstandig ondernemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid centraal. Het werkveld blijft boeien: het draait om mensen, is maatschappelijk relevant, en constant in beweging.

Als raadslid houdt Tessa zich bezig met:
- Werk en inkomen
- Wonen incl. stationsomgeving
- Ruimtelijke ordening
- Grondzaken en grondexploitaties
- Cultureel erfgoed en vastgoed
- Financiën

Ook is Tessa lid van de auditcommissie.

Mail Tessa via:
tessa.van.boesschoten@raadslid.culemborg.nl