Concrete groene voorstellen
Culemborgers zien in de stationsomgeving graag een boomgaard met fruitbomen voor algemeen gebruik. En diervriendelijk groen met ruimte voor egels, vogels, insecten en andere dieren. Ook door middel van bijvoorbeeld nestgelegenheden in gebouwen. Groen ziet men als aanleiding voor bewegen en ontmoeten. Verder krijgt de gemeente de suggestie om watertappunten en kleine moestuinen in de woonwijk aan te leggen. En zouden bewoners zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor onderhoud van groen in de openbare ruimte. Dit sluit naadloos aan bij de inzet van GroenLinks.

Fractievoorzitter Tim de Kroon: “Eerder heeft GroenLinks gepleit voor het opnemen van een groene doelstelling voor de nieuwe wijk, met een Stationspark waarin veel groen, bomen en biodiversiteit aanwezig zijn. Om zo een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige stad. Dit is nu onderdeel van de plannen! We weten bovendien uit onderzoek dat een groene wijk in belangrijke mate bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van bewoners. De stationsomgeving gaat een fijne plek worden.”

Reizigerstunnel verbreden
Voor GroenLinks is belangrijk dat het treinstation het aantal nieuwe reizigers in de toekomst aankan, want de reizigerstunnel en ook de perrons worden steeds drukker. De Kroon: “In de plannen zit een brede fiets- en voetgangerstunnel waar we blij mee zijn en die nodig is voor het toenemend aantal treinreizigers, en gaat bijdragen aan de verbinding tussen oost en west. Tegelijkertijd biedt het aanpakken van de stationsomgeving kansen om vanuit hier te laten zien wat onze stad allemaal in huis heeft aan rijke natuur, cultuur en ondernemerschap.”

Duurzaam bouwen
Vanuit de stad is duurzaam bouwen met hout een nadrukkelijke wens, en geopperd is waterberging door gebruik te maken van alle daken en gevels van woningen en deze waar mogelijk te vergroenen. Per gebied in de stationsomgeving zal gekeken worden of in geval van sloop van gebouwen de vrijkomende materialen hergebruikt kunnen worden. Een interessante uitdaging is hoe deze woonwijk verwarmd wordt. Dit zal nader verkend worden in samenhang met de verduurzaming van bedrijventerrein Pavijen.

Jong en oud door elkaar
De stationsomgeving is een gemengde wijk waar jonge en oudere inwoners naar elkaar omkijken, zo is opgenomen in de visie voor de wijk. GroenLinks-raadslid Tessa van Boesschoten: “Er is in Culemborg een grote behoefte aan betaalbare, wat kleinere appartementen voor jongeren, ouderen, starters en alleenstaanden. De stationsomgeving gaat juist die woonbehoefte ruimte bieden in een omgeving waar samenleven centraal staat. Denk aan het opnemen van zorgwoningen of locaties waar jonge mensen met een lichte vorm van begeleiding zelfstandig kunnen wonen. GroenLinks is ontzettend blij dat hier nu al over wordt nagedacht, net als over de aanwezigheid van huisartsen, apotheek en fysiotherapie en voldoende plekken om samen te sporten, spelen en bewegen.

Volgende stappen
Donderdagavond 16 februari bespreekt de gemeenteraad (in commissieverband) de Structuurvisie voor de stationsomgeving. Hiermee wordt een belangrijk kader neergezet voor de woningbouwontwikkeling.

Op 9 maart neemt de gemeenteraad een besluit. Vanuit de gemeente zal alle informatie over de ontwikkelingen in de stationsomgeving worden verzameld op een projectwebsite, zodat inwoners alles goed kunnen volgen. Van Boesschoten: “We vinden het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van de plannen en de samenwerking met de stad zetten we graag voort.”