De avond werd geopend met inspirerende bijdragen van verschillende betrokkenen. Lex Voorhout vertelde namens jongeren van het Culemborgse wooninitiatief Wonium Kwartier over hun traject om tot het bouwen van hun eigen betaalbare starterswoningen te komen. 

Makelaar Pim van Veen benoemde de toenemende vraag van huurwoningen, waarna Rik Lelkens van woningcorporatie Kleurrijk Wonen erop wees dat uitbreiding van hun bouwmogelijkheden onder andere gezocht kan worden in het verlagen van de belastingdruk voor corporaties. 

Wethouder Monica Wichgers sloot de rij en sprak over het belang van samenwerking met onze provincie en de Rijksoverheid bij de bouw van de nieuwe wijk in de stationsomgeving.

Juiste woningmix
De aanwezigheid en reacties van diverse belanghebbenden onderstreepte de urgentie en complexiteit van het woningvraagstuk in Culemborg. Margreet de Boer en Mujde Palavan luisterden aandachtig naar de zorgen en behoeften van de inwoners, waarbij het Statenlid de uitnodiging deed om specifieke vragen ook te delen met de provincie Gelderland.

Zij sprak over het belang van diverse, zorgzame wijken, opgebouwd uit een mix van huur- en koopwoningen en waar jong en oud samenkomen. Dit beeld werd door de luisteraars onderschreven.

Interactieve discussie
Het hoogtepunt van de avond was de interactieve discussie met Margreet de Boer, waarbij inwoners hun opmerkingen en vragen deelden. Margreet de Boer benadrukt het grote belang van de lokale initiatieven en de waardevolle input van organisaties en inwoners.

Als rode draad door alle gedeelde verhalen loopt de noodzaak om deze initiatieven zowel praktisch als financieel te ondersteunen vanuit provincie en Rijk. Dit signaal neemt zij zeker mee uit deze bijeenkomst.

Meer regie en inspraak
Wonen wordt gezien als een belangrijke publieke taak, en GroenLinks-PvdA wil dat er meer betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen worden gebouwd. De oprichting van een nieuw Woningbouwfonds, zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma, is een concrete stap om dit te bereiken. De partij staat voor een integrale aanpak waar wonen, welzijn en zorg samenkomen.

In reactie op Kleurrijk Wonen vertelt Margreet de Boer dat GroenLinks-PvdA van woningcorporaties weer sociale instellingen wil maken. Zij bepleit verder om naast huurders ook woningzoekenden inspraak te geven. Het afschaffen van de winstbelasting voor corporaties staat in de plannen van de partij.

Betaalbare woningen
Daarnaast pleit GroenLinks-PvdA voor de uitbreiding van sociale huur, met als doel minimaal 30% sociale huurwoningen in elke gemeente en minstens 40% in de nieuwbouw. Dit onderstreept het streven naar betaalbaar wonen en gelijke kansen voor iedereen. Om dit te kunnen realiseren wil GroenLinks-PvdA inzetten op actieve grondpolitiek, ondersteund door een Nationale Grondbank.

Het behouden van grond in gemeenschapshanden moeten de bouw van betaalbare nieuwbouw stimuleren. Als kandidaat Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA zal Margreet de Boer zich hard maken voor deze punten op het gebied van wonen.

De lokale politici Tessa van Boesschoten (GroenLinks) en Yassin Dagdag (PvdA) zijn blij met de concrete ideeën waar ook zij weer mee aan de slag kunnen.