Het kan alleen nóg veel gezelliger en groener. Ons centrum heeft te veel steen en gemotoriseerd verkeer. De versteende binnenstad kan een koele Groene Oase worden. Een plek waar iedereen met plezier kan verblijven, veilig en gezond. Denk aan bomen, plantenbakken, zitjes van lokaal hout, bloemenpergola’s en ondergrondse opslag voor regenwater met infiltratiekratten, wat samen de nodige verkoeling oplevert. Dit doen we met de stad.

De auto is voor bezoekers vooral welkom aan de rand van het centrum op parkeerplaatsen. Van daaruit wandel je prettig naar de binnenstad en er is er een (elektrische) thuisbezorgservice. Of je pakt de fiets door gebruik te maken van een fijn fietsnetwerk met een duidelijk centrale fietsroute tussen west en oost Culemborg: dit gaat zeker de mensen uit Parijsch bewegen. De (elektrische) fiets wordt veilig geparkeerd in een bewaakte overdekte fietsenstalling. Bevoorrading van de winkels en horeca gaat voortaan via emissieloze wagentjes met een hub-functie op Pavijen. Hierdoor kun je ongestoord op het terras zitten en prettiger wonen in de binnenstad.

Om in de behoeftes van alle bewoners, huidig en nieuw, te voorzien is het voorwaarde dat winkel- en horeca-aanbod aantrekkelijk is en meegroeit, en het merk van Culemborg versterkt. Daarbij willen we ruimte blijven geven aan sociale en duurzame ondernemers, creatieve makers, met meer verbinding nog tussen de binnenstad en bedrijventerrein Pavijen. Bedrijventerrein Pavijen wordt aantrekkelijker en groener en verdient naast de binnenstad en de woonwijken een toekomstvisie.

De plannen van GroenLinks sluiten mooi aan bij die van het Collectief Centrum Culemborg en de Kring Culemborgse Bedrijven en bieden een volgende stap in het aantrekkelijker maken van onze stad voor inwoners en bezoekers, met een nieuwe (circulaire) economie.

Onze plannen:

 • Verder investeren in de binnenstad: zichtbaar maken van de rijke cultuurhistorie, entrees met muurschilderingen, bruggen over het water, herstellen van singels en linten (onder andere jachthaven- centrum) en het creëren van een Groene Oase met de stad.
   
 • Om prettig en veilig te kunnen winkelen en verblijven in Culemborg willen we de marktpleinen en de straten in de binnenstad zoveel mogelijk vrijmaken van gemotoriseerd verkeer. Bevoorrading gaat plaatsvinden door middel van emissieloze wagentjes (geen vrachtwagens) vanaf een hub op bedrijventerrein Pavijen. Hierdoor komt er alle ruimte voor terrassen, groen, ontmoeten en sfeer.
   
 • Laten ontstaan van dwarsverbanden tussen ondernemers en initiatiefnemers in de binnenstad en op bedrijventerrein Pavijen. De gemeente ondersteunt deze samenwerking voor een duurzaam en bruisend ondernemersklimaat.
   
 • De Vrijstad Culemborgpas is een mooi initiatief uit de stad. Wij willen deze pas uitbreiden met het Mantelzorgcompliment en met kortingen op sporten en bewegen. Hiermee bevorderen we lokaal winkelen en het fysiek bewegen onder mensen met een krappe portemonnee.
   
 • Veel Culemborgse ondernemers zijn makers en beheersen een bepaald ‘ambacht’. Dat is waardevol en opvallend in de regio, en wordt voor het voetlicht gebracht.
   
 • We zijn voor de aanpak ‘Compacte Binnenstad’ met inzet van een matchmaker om leegstand tegen te gaan, een verhuisfonds om ondernemers in de aanloopstraten naar het centrum te verleiden, en soms ook panden te transformeren tot woningen.
   
 • De rode loper gaat uit voor de (elektrische) fiets en wandelaar, met een duidelijke fiets- en wandelroute naar het centrum en prettig en voldoende fietsparkeren in de binnenstad wat te combineren is met een openbaar toegankelijk toilet.
   
 • Groen en biodiversiteit op bedrijventerrein Pavijen willen we stimuleren en mogelijk maken. Denk aan groene daken, groene gevels en groene wandelpaden. Goed voor de gezondheid, beestjes en aantrekkelijkheid van dit gebied met veel potentie en ruimte om te vergroenen.