We hebben deze verantwoordelijkheid vertaald (met lef) in een nieuwe politieke samenwerking die voor het eerst in Culemborg heeft plaatsgevonden. Zeven van de negen politieke partijen hebben een raadsprogramma tot stand gebracht met een duidelijk sociale en groene koers. Er is een agenda opgezet voor het versterken van de lokale democratie en die is uitgevoerd. Met concrete acties voor betere samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties. Van deze ervaringen hebben we geleerd, we zijn trots op behaalde resultaten, en het is tijd om opnieuw aan te geven wat wij de komende jaren willen bereiken. Onze plannen voor Culemborg staan in dit verkiezingsprogramma.

De afgelopen vier jaar stonden we voor grote uitdagingen. Als eerste waren er de financiële tekorten in het sociaal domein waar alle gemeenten in Nederland tot op de dag van vandaag mee te maken hebben door falen van de landelijke overheid. We zijn er heel blij mee dat betrokken inwoners in onze stad hebben willen meedenken hoe dit op te lossen. En dat is gelukt. Als tweede, en de meest heftige uitdaging deze periode, was er de impact van de coronacrisis. Wat kwetsbaar is werd zichtbaar: natuurlijk onze gezondheid, maar zeker ook de kansenongelijkheid en eenzaamheid. Tegelijkertijd liet de politiek zien dat er ook snel maatregelen genomen kunnen worden als de urgentie gevoeld wordt. Dat zou wat GroenLinks betreft ook moeten opgaan voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis en voor kansengelijkheid. Bepaalde groepen zijn tijdens corona onevenredig hard geraakt, zoals horecaondernemers, culturele makers, zzp’ers, flexwerkers en jongeren. Maar vergeet ook niet de zorgmedewerkers die overuren hebben gedraaid en draaien voor de juiste zorg of docenten die zich in allerlei bochten hebben gewrongen om onderwijs te blijven geven. Zij verdienen onze erkenning en steun.

In 2022 biedt de gemeenteraadsverkiezing opnieuw de mogelijkheid om je stem te laten horen. Voor de verandering die jij voor je ziet. GroenLinks Culemborg staat voor oprechte en betrokken politiek die uitgaat van samenwerking. We bouwen aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Culemborgers verdienen persoonsgerichte zorg en een plek in de buurt waar je andere mensen kunt ontmoeten. Er komen meer betaalbare woningen en nieuwe woonvormen, ook in het stationsgebied. We zetten in op groene leefomgevingen waar fietsen, wandelen en bewegen wordt gestimuleerd. Met de nodige urgentie besparen we steeds meer energie en schakelen we over op duurzame energie. Kinderen en jongeren praten mee over hun toekomst en er is voldoende speel- en verblijfruimte. Kunst en cultuur is van belang voor de stad en die versterken we. Samen met ondernemers dragen we bij aan een levendige binnenstad en een aantrekkelijk bedrijventerrein. En we gaan zorgvuldiger om met grondstoffen. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld en natuurrampen bieden we een nieuw thuis. Door aan te sluiten bij wat er leeft in de stad, en de aanwezige kennis en ervaringen te benutten, bereiken we de mooiste resultaten.

Maak gebruik van je stem op 16 maart! Kies voor een sociaal en groen Culemborg.

Tim de Kroon
Lijsttrekker GroenLinks Culemborg