Wat ik heb meegekregen vanuit Culemborg is de enorme betrokkenheid vanuit de inwoners. De hoeveelheid organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor de stad en voor anderen, vind ik mooi en hartverwarmend. Voor mij laat dit een natuurlijke kracht en instinct van de mens zien: we kunnen niet zonder elkaar. En zeker op lokaal niveau wordt dit tot uiting gebracht in de vorm van een inclusieve en betrokken samenleving.  

Marlon (1990) is geboren in Culemborg en heeft er (op een korte periode na) altijd gewoond. In 2020 heeft Marlon de onderzoeksmaster geschiedenis aan de Universiteit Utrecht afgerond. In haar studie richtte zij zich vooral op onderwerpen als ‘revolutie’ en ‘burgerschap’ en op de momenten waar deze twee samen komen. Als historicus kijkt zij met een objectieve en kritische blik naar de samenleving en probeert haar beter te begrijpen. Marlon werkt als onderzoekscoördinator bij de Universiteit Utrecht.

Als commissielid houdt Marlon zich bezig met:
- Diversiteit en inclusie
- Vluchtelingen en inburgering
- Sport
- Veiligheid 
- Omgevingsvisie en stadsvisie
- Versterken samenwerking raad-college-werkorganisatie-stad
- Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Werkorganisatie Gemeente Culemborg
- Regionaal Archief Rivierenland

Marlon is ook lid van de agendacommissie en de werkgeverscommissie van de raad.

Mail Marlon via:
marlon.donck@raadslid.culemborg.nl