Werkt de Werkzaak?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Participatiewet. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of zonder beperking aan het werk te helpen. GroenLinks raadslid Tim de Kroon is benieuwd hoe dit in Culemborg gaat en wel met Werkzaak Rivierenland. Dit is de regionale organisatie die namens 9 gemeenten, waaronder Culemborg, inzet op meer mensen aan het werk krijgen op basis van hun kwaliteiten. Vooral het laatste vindt GroenLinks belangrijk. 

Lokaal heeft de gemeenteraad van Culemborg meegegeven dat er zoveel mogelijk maatwerk moet zijn en dat mensen niet perse naar Tiel hoeven voor het aanvragen van een uitkering. Maar gaat dat in de praktijk ook zo? Tim gaat het donderdagavond 19 mei vragen aan de directeur van Werkzaak Rivierenland en de verantwoordelijk wethouder.

Hoe staat het eigenlijk met Culemborgse voorzieningen zoals het Participatiehuis en de Doenerij, blijven die bestaan en welke rol hebben en krijgen zij?

En wat is het doel van verplicht solliciteren? GroenLinks vraagt zich steeds af wat de effectiviteit is van de begeleiding en verplichtingen waar werklozen mee te maken krijgen, en wat voor emotionele gevolgen dit heeft op iemand en wat op de arbeidsmarkt als geheel? Tim gaat het vragen.

Het beoogde doel van de decentralisaties was ondersteuning dichtbij, maatwerk en één plan voor één huishouden. Hoe ervaart u of uw omgeving dit? Wat zijn uw ervaringen met Werkzaak? Mail het Tim de Kroon via timdekroon@outlook.com. Met uw ervaringen kan hij nog concretere vragen stellen zowel nu aan de Werkzaak als later tijdens een voorbespreking of debat.