Sinds 1 januari 2022 was Sociom verantwoordelijk voor de praktische begeleiding in de eerste 10 weken na aankomst. Denk hierbij aan huisinrichting, het aanvragen van een uitkering en juridische ondersteuning bij gezinshereniging. Helaas kwamen er meermaals zorgelijke signalen van betrokken organisaties en vrijwilligers over de kwaliteit van de begeleiding, waardoor het college de samenwerking met Sociom heeft beëindigd.

De Kroon: "Terugkijkend is het zonde dat het zo gelopen is door een regionale aanbestedingsprocedure, want Vluchtelingenwerk die voor 2022 al verantwoordelijk was had een uitstekend lokaal en regionaal netwerk met vele vrijwilligers. Wel heel goed dat er na de signalen zo snel als kan is gehandeld door het college en Vluchtelingenwerk opnieuw bereid is om bij te dragen aan het laten meedoen van deze nieuwe inwoners." GroenLinks en D66 hebben regelmatig navraag gedaan voor verbetering van de situatie.

Spreekuur
Het college heeft nu ook besloten om het spreekuur dat er was weer te openen, zodat elke statushouder (ook de mensen die het afgelopen jaar zijn geholpen) naar een fysieke plek toe kan waar die zijn of haar vragen kan stellen en waar problemen opgelost kunnen worden. De locatie van het spreekuur wordt nog bekend gemaakt.

Bekijk hier de informatienotitie.