Raad & Daad van 23 april: restaurant Op de Haven, precariobelasting, bedrijventerreinen

Hoe verder met restaurant Op de Haven nu de erfpachtovereenkomst voor de grond op 4 juni 2020 afloopt en het pand beschikbaar komt? GroenLinks sluit zich aan bij een motie van D66-CU om de uitkomsten van gesprekken tussen gemeente, Stichting Jachthaven & Camping de Helling eerst aan de raad voor te leggen voordat definitieve besluiten worden genomen. Omdat we deze locatie belangrijk voor onze stad vinden, wil GroenLinks graag dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan.
 

De precariobelasting is een gemeentelijke belasting die geheven wordt op kabels & leidingen van nutsbedrijven. Vanwege een wetswijziging stopt deze belasting op 1 januari 2022. Liander heeft een protest tegen deze precariobelasting ingetrokken, waardoor de gemeente nu eenmalig 6,1 miljoen euro beschikbaar komt. Geld dat de gemeente opzij had gelegd voor het geval Liander dit protest zou winnen. GroenLinks wil deze miljoenen ten goede laten komen aan de stad en haar inwoners. Daarom hebben we met D66 & VVD een voorstel ingediend én aangenomen ✅ om deze precarioreserve te behouden als bestemmingsreserve. Dit betekent dat deze 6,1 miljoen euro niet gemakkelijk kan worden ingezet bij financiële tegenvallers. Bij de investeringsagenda later dit jaar wordt de bestemming van deze eenmalige meevaller besproken.

Al eerder vroeg GroenLinks aandacht voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap op bedrijventerreinen in Rivierenland en de waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de rand van bedrijventerrein Pavijen V. Ook willen we weten of er belemmeringen zijn voor Spoorzone-ontwikkeling met betaalbare woningbouw. Gezien de positieve reactie van het college kan GroenLinks instemmen met het raadsvoorstel dat er nu ligt.

Je kunt de raadsvergadering van 23 april hier terugkijken en alle documenten inzien die erbij horen.