Presentatie onderzoeksrapport Fair Play

Op maandagavond 11 mei is het onderzoeksrapport Fair Play gepresenteerd aan inwoners, betrokkenen en de raad. We hebben de onderzoekers, de begeleidingsgroep vanuit raad & college en geïnterviewden bedankt voor hun medewerking aan het duidelijke rapport met pijnlijke conclusies.
 

Het rapport biedt veel inzicht in de periode 2005-2013 tot de voetbalclub Fair Play uiteindelijk haar activiteiten niet meer kon voortzetten. Ook is er een korte terugblik naar de oprichting in 1998.

GroenLinks heeft technische vragen gesteld en antwoorden gekregen van de onderzoekers. Hier gaan we mee verder.

Deze bijeenkomst vond digitaal plaats vanwege Corona en is terug te kijken.

Lees ook de bestuurlijke reactie van het college van B&W van 30 april jl. in deze informatienotitie aan de raad.