Tijdens de raadsvergadering heeft GroenLinks ervoor gepleit dat er een partij komt die bewezen natuurinclusief ontwikkelt en beheert. Audrey: "Hierbij willen we nadrukkelijk onze inwoners en organisaties met een warm en groen hart voor de Redichemse Waard betrokken en in positie houden. Wij zijn hen dankbaar en zien uit naar een groene toekomst voor dit waardevolle gebied waar vele Culemborgers van genieten en waar de natuur alle ruimte mag krijgen."

Het college is ook blij met de stappen die nu gezet worden en ziet uit naar het vervolg. Daarbij zal de gemeenteraad nauw geïnformeerd worden en komt de raad weer aan zet.

Meer weten?
> Bekijk onder agendapunt 7.1 het Raadsvoorstel Aankoop percelen Redichemse Waard. Deze is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.