Met ambitieuze verkiezingsboodschap in de Raadskrant

Waar zetten de verschillende lokale politieke partijen op in voor de komende verkiezingen? Dit kunt u lezen in de Raadskrant van afgelopen week, als onderdeel van de Culemborgse Courant.

Met de ambitieuze boodschap 'Politiek met lef, voor mens en milieu'  heeft GroenLinks haar doelen neergezet: gelijke kansen, een schone wereld en altijd met een open houding naar anderen. Zodat iedereen zicht thuis voelt. Daarbij willen wij de lokale democratie vernieuwen om beter met elkaar samen te werken en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ieders inzet en inbreng.

Lijsttrekker Tim de Kroon licht toe: “GroenLinks luistert naar nieuwe ideeën en initiatieven en wij willen dat besluitvorming anders gaat. Inwoners en organisaties worden eerder en vaker betrokken bij plannen. Gemeenteraad, burgemeester en wethouders gaan meer samenwerken. Daarbij is helder wat voor keuzes voorliggen en wie op welke manier kan bijdragen. Zo bouwen we aan een eerlijke en gezamenlijke toekomst voor Culemborg.”

Meedoen

GroenLinks vindt dat inkomen niet mag bepalen of iemand kan meedoen. Mensen met schulden hebben recht op perspectief. We kijken kritisch naar de werking van de sociale zekerheid en willen experimenteren met de bijstand.

Alle kinderen kunnen een goede start op school maken en genieten van sport en cultuur. Wanneer mensen zorg nodig hebben staan zíj centraal, niet de regels. Door het sociaal wijkteam wordt iedereen snel en goed geholpen.

Wethouder Joost Reus is enthousiast over de resultaten. “Ik ben trots op wat we bereikt hebben voor een socialer en groener Culemborg. Ons doel is dat echt alle inwoners kunnen meedoen én Culemborg energieneutraal wordt. Wat mij betreft gaat daar nog een flinke schep bovenop.”

Duurzaam & Groen

Met afval als grondstof, duurzame energie, frisse lucht en elektrisch vervoer gaan we klimaatverandering tegen. Dat lukt alleen als bewoners, wijken en bedrijven de lusten en de lasten delen en samenwerken. Wandelen en fietsen wordt gestimuleerd als basis van een gezonde stad. Daarbij is de e-bike als alternatief vervoersmiddel in opmars. Dit vraagt om snelle en veilige verbindingen en stallingmogelijkheden. In buurten en wijken komt meer groen en uitdagender speelplekken. Kinderen praten hierover mee. GroenLinks let goed op de uiterwaarden als belangrijk natuur- en recreatiegebied.

Aantrekkelijke stad

Overlast bestrijden en inzet op preventie gaat bij GroenLinks hand in hand. Wijkagenten en welzijnswerk zijn duidelijk aanwezig en aanspreekbaar. Bij het vinden van opleiding, stage of werk is hulp. Jongeren krijgen de ruimte om eigen activiteiten en plannen vorm te geven. We willen leefbare wijken, een goede doorstroming op de woningmarkt die inspringt op veranderende woonwensen.
Ook een bruisend cultureel leven draagt bij aan een prettige en aantrekkelijke stad. Het theater en museum willen we behouden en een breed aanbod stimuleren, omdat kunst het (samen)leven in Culemborg verrijkt.

“Om dit alles te bereiken gaan we de lokale democratie vernieuwen”, zegt raadslid Rudi Oortwijn. “Dat vraagt om een ander samenspel tussen inwoners en de politiek, zodat Culemborg optimaal gebruik kan maken van ieders inzet en inbreng.”

Ga met ons aan de slag voor een Culemborg waarin:
- gelijke kansen zijn om mee te doen
- onze kinderen in een schone wereld opgroeien, en
- iedereen zich thuis voelt!

Contact:
Lijsttrekker Tim de Kroon
06-14710535
groenlinksculemborg@gmail.com
Volg ons via twitter en facebook
www.culemborg.groenlinks.nl