Laat FairPlay weer voetballen!

Donderdagavond 28 mei was de afronding van het onderzoeksrapport FairPlay in de raad. De conclusies van het rapport blijven pijnlijk omdat de gemeenteraad in de periode 2005-2013 onjuiste en onvolledige informatie heeft gekregen van het college en op basis daarvan besluiten heeft genomen die leidde tot beëindiging van activiteiten door de voetbalclub. Direct na het verschijnen van het rapport volgde excuses van het college aan FairPlay en aan de raad, alleen hiermee zijn we er nog niet.

Ten eerste is het nodig een financiële streep onder het verleden te zetten. Aangezien vanuit administratie gemeente Culemborg geen actueel en volledig overzicht kon worden aangeleverd én FairPlay onderbouwing heeft gegeven dat zij ong. 28.000 euro tegoed heeft, steunt GroenLinks de motie van PvdA om dit bedrag aan FairPlay over te maken. Zeer bedankt Fouad (laatste vergadering als PvdA-raadslid) voor jouw inzet en fijne samenwerking. Deze motie is unaniem aangenomen!

GroenLinks wil ook vooruit kijken, want kijkend naar het verleden verdient FairPlay nu een betere toekomst.

Vóóral wil GroenLinks dat spelers van FairPlay direct na de zomer kunnen voetballen op Sportpark Terweijde aangezien er voldoende veldcapaciteit is. Wij gaan er vanuit dat het college op 16 juni een positief besluit neemt om velden voor FairPlay toe te kennen.

Vanmiddag is de raad geïnformeerd door FairPlay dat er een afspraak is met de KNVB zodat overschrijven van spelers naar FairPlay mogelijk is, ook al neemt het college een besluit over veldtoewijzing op 16 juni en sluit normaal gesproken die mogelijkheid op 15 juni. Dat is goed nieuws!

Als laatste schrijft het college in een informatienotitie aan de raad dat een aanvraag van medegebruik buitensportaccommodaties zoals door FairPlay onlangs gedaan is voor het eerst in Culemborg voorkomt. Hierom heeft de gemeente beleidsregels opgesteld die ze na een jaar gaat evalueren. GroenLinks heeft aan het college gevraagd of het niet verstandig is deze evaluatie eerder te doen. Ruim genoeg voor het voetbalseizoen 2021-2022 om evt. beleidswijzigingen te kunnen aanbrengen. Het college is het met GroenLinks eens en dit zal begin 2021 plaatsvinden als straks medegebruik plaatsvindt.

Tot slot bedankt team GroenLinks Culemborg nogmaals álle betrokkenen voor de totstandkoming van dit rapport.

Het is tijd voor een nieuwe start van FairPlay, dat verdienen ze! Laten we dit als gemeente mogelijk maken door de bal die nú op de stip ligt op 16 juni in het doel te trappen, zodat FairPlay na de zomer kan voetballen in Terweijde. Wie weet kunnen we volgend jaar genieten van een huldiging.