Deze tekst komt uit de algemene beschouwing van GroenLinks-fractievoorzitter Tim de Kroon bij het bespreken van de kadernota op donderdag 6 juli. Dit is de voorbereiding op de begrotingsbehandeling dit najaar.

Vooral komende jaren staan we als gemeente waarschijnlijk voor nog grotere financiële uitdagingen dan voorheen, doordat kosten toenemen en de Rijksoverheid onvoldoende geld geeft. Dat betekent dat we belangrijke, inhoudelijke en politieke keuzes moeten maken.

GroenLinks kijkt ernaar uit om hier als gemeenteraad en college over in gesprek te gaan, en daarbij zeker de waardevolle inbreng en ideeën van inwoners mee te nemen. We hebben bij de bezuinigingsmaatregelen in 2020 gezien dat we met de inbreng van inwoners vervolgens besluiten kunnen nemen met meer betrokkenheid & draagvlak. En dat veel inwoners willen dat de gemeente blijft investeren in een leefbare, groene en solidaire stad. We zien het contact met de stad hierover komend jaar opnieuw met veel vertrouwen en interesse tegemoet.

GroenLinks wil richting de begroting 2024 en verder alvast helder zijn. We geven in lijn met het bestuursakkoord prioriteit aan:
> bestaanszekerheid
> verduurzaming & vergroening
> woningbouw
> ontmoeting en daarmee aan het versterken van de sociale basis
> aan échte preventie en meedoen via sport en cultuur, en
> uitvoering van verkeersmaatregelen.

Daarbij zien we financieel de grootste vraag op ons afkomen bij verduurzaming. Bijv. in verduurzaming van onze onderwijshuisvesting, accommodaties, en het zwembad, maar ook door het stimuleren van woningisolatie en van het opstarten van warmtenetten. Dit levert ook veel op. Denk aan een lagere energierekening, schonere lucht, een prettiger binnenklimaat en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het doel energieneutraal in 2040 willen wij graag halen, en we zien er naar uit welke, ook creatieve, mogelijkheden er zijn om dit dichterbij te brengen. Voor huidige en voor toekomstige generaties. 

Na de zomer gaan wij verder met deze grote uitdagingen, met plezier en energie. Al zal het zeker niet makkelijk zijn om de nodige keuzes te maken.

Weet ons te vinden. Wij zijn er trots op om volksvertegenwoordiger te mogen zijn in onze mooie gemeente Culemborg!

Een groet aan álle bijna 30.000 stadsgenoten 
Audrey, Marlon, Trude, Tim, Tessa