Jongeren in Dialoog in De Fransche School

GroenLinks wil opties beheer theater DFS open bekijken en duidelijkheid over benodigde investering

Met twee aangenomen amendementen van GroenLinks en het CDA heeft het College gisteravond de opdracht gekregen om alle reële opties voor het beheer van het pand theater De Fransche School open en gelijkwaardig te onderzoeken. Dit mede gezien de ontwikkelingen op het vastgoed dossier en om echt onbevooroordeeld hieraan te starten. En ten tweede zal het College aan de Stichting De Fransche School gaan vragen welke investering er volgens hen nodig is de komende jaren voor een theater dat toekomstbestendig is. Tot en met juni 2019 wordt het bestaande huurcontract van de gemeente met de Stichting De Fransche School verlengd, inclusief een incidentele subsidie.

Als GroenLinks zien we graag dat het theater met een belangrijke betekenis voor de stad kan blijven doorgaan met de vele vrijwilligers, een zakelijk directeur en een bestuur daarnaast zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.

Brede steun en heldere opdracht
Unaniem heeft de gemeenteraad beide wijzigingen (zogeheten amendementen) op het raadsvoorstel aangenomen. Hieruit blijkt de waardering en het belang dat de gemeenteraad, net als het College, hecht aan het voortbestaan van het theater. Daarmee ligt er nu een heldere opdracht voor het College.

Hoe verder?
Het College gaat nu het raadsvoorstel inclusief de aangenomen amendementen uitwerken en daarmee de verschillende opties voor het beheer van het pand onderzoeken. Vervolgens zal ze daar de gemeenteraad over informeren en volgend jaar, voor de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2022 (dat zal voor de zomer van 2018 zijn), een voorstel doen en aangeven wat er nodig is voor zowel een duurzaam pand als een toekomstbestendig Culemborgs theater. 

Nog dit jaar
GroenLinks raadslid Tim de Kroon heeft ook tijdens dezelfde raadsvergadering op 8 juni jl. aan het College gevraagd of zij de gemeenteraad kan informeren over eventuele te nemen noodzakelijke maatregelen aan het pand i.v.m. het waarborgen van de veiligheid. Wethouder Joost Reus (cultuur) gaf hierop aan om nog in 2017 de lijst van maatregelen aan het pand (korte, middellange en lange termijn) naar de gemeenteraad toe te sturen en aan te geven of en zo ja, welke middelen er vanuit het beheer en onderhoud voor panden (bestaand budget) worden ingezet voor theater De Fransche School. Uiteraard alleen als blijkt dat een en ander snel nodig is. 

Bekijk de aangenomen amendementen:
1. Amendement GL en CDA Open en gelijkwaardig onderzoek
2. Amendement CDA en GL Toekomstbestendige en duurzame exploitatie DFS (is nog gewijzigd tijdens de raadsvergadering, zodra deze beschikbaar is zullen we deze online plaatsen)

Vragen? 
Heeft u hier vragen over, neem dan vooral contact op met Tim de Kroon, gemeenteraadslid GroenLinks Culemborg.