GroenLinks is voorstander ontwikkelingen Spoorzone

GroenLinks is altijd voor een kwaliteitsimpuls van de Spoorzone geweest, maar wel met een minder grote opzet. Daar is inmiddels aan tegemoet gekomen. Zo zijn de functies kantoren en grootschalige detailhandel geschrapt, en is het totaal aantal vierkante meters met bijna 10 procent verminderd.

De plannen rondom het aantrekkelijker maken van het gebied rondom het Culemborgse spoor, het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie, het verplaatsen van de Albert Heijn naar dit gebied (plus de Action naar de binnenstad) en het mogelijk maken van stations gebonden retail zijn niet van vandaag of gister. Zo is in april 2010 de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de Spoorzone getekend door betrokken partijen en heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld. Daarop is een bestemmingsplan gebaseerd dat in 2015 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Ondernemers zijn toen naar de Raad van State gestapt en die heeft het plan afgekeurd. Er bleek een lacune in de Crisis- en Herstelwet te zitten en die fout in de wet is hersteld. Ook is er vervolgens onderzoek gedaan naar de actuele regionale behoefte door het College en dit rapport is gepubliceerd en toegelicht tijdens een voorbespreking in de gemeenteraad (november 2016). Het bestemmingsplan is hierop aangepast en nu is er een gewijzigd plan dat binnenkort door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Daar is GroenLinks voor.

Als partij vinden we duidelijkheid voor de stad op dit moment nodig, omdat er ook geluiden zijn om het plan aan te passen of zelfs te cancelen. GroenLinks vindt dat onverstandig en onbetrouwbaar. We zetten graag op een rij waarom we voor de herontwikkeling van de Spoorzone zijn:

  • De aantrekkelijkheid van het reizen met het openbaar vervoer wordt vergroot door een aantrekkelijkere omgeving, en meer ruimte voor het parkeren met fiets en auto;
  • De Spoorzone kan nieuwe kansen bieden voor Culemborg doordat ook mensen van buiten de stad direct rondom het station een aankoop kunnen doen of kunnen genieten van horeca of ander vertier;
  • Mits goed uitgevoerd en begeleid kan het ook versterkend werken voor woon- en werkplezier in de gehele stad;
  • Het plan wordt gefaseerd aangepakt, niet in een keer alles bouwen, maar stapje voor stapje zodat er bijgestuurd kan worden. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat de Spoorzone goed toegankelijk en een mooie uitstraling heeft door het instellen van een kwaliteitsteam;
  • 20 jaar is er de tijd om het bestemmingsplan uit te voeren zodat er een balans gezocht kan worden tussen het flexibel mogelijk maken van diverse functies en het minimaliseren van het effect op de bestaande winkels, het theater, wijkwinkelcentra en bedrijven in Culemborg.

Voor GroenLinks is het daarbij van belang dat de Spoorzone een eigen uitstraling en karakter krijgt en zo min mogelijk concurrerend is voor de binnenstad. Wij willen dat de wethouder en zo mogelijk een begeleidingscommissie daarop alert is en kijkt naar hetgeen wat zich aandient, of en waar dit het beste past in Culemborg.

Om het leven in de binnenstad aan te jagen heeft GroenLinks niet voor niets de investeringen gesteund voor de uitwerking van de Binnenstadsvisie, middels het Actieprogramma en het aanstellen van een Citymanager die dit begeleidt. Kortom, een sterke binnenstad en een aantrekkelijke Spoorzone.

Uiteindelijk zal de tijd het leren, maar als GroenLinks blijven we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.