GroenLinks stelt vragen over pleegzorg

Op 21 september jl. berichtte tv-programma Zembla dat Culemborg en de regio Rivierenland te weinig geld vergoeden om pleegzorg te kunnen betalen. Het Culemborgse College van B&W gaf twee dagen later in een informatienotitie haar reactie hierop. Zo bleken de gemiddelde tarieven van 2015 maatstaf voor de tarieven in 2016. Alleen is er op één onderdeel (prestaties van de aanbieder) van het tarief 2,7% bezuinigd. Terwijl tegelijkertijd de opdracht vanuit het Rijk is om het met 15% minder budget te doen voor de jeugdzorg.

Ondanks deze informatie wil GroenLinks raadslid Tim de Kroon graag meer weten; hebben (jeugdzorg)organisaties eerder aan de bel getrokken over de tarieven en waarom stelt het College minimale kwaliteitseisen? Uiteindelijk zijn het de volgende zeven vragen geworden. We zijn benieuwd naar de reactie van het College. Overigens hebben we ook een verzoek bij jeugdzorgorganisatie Entréa neergelegd om te reageren op de informatienotitie van het College.

Artikel 41 vragen GroenLinks over pleegzorg

1. In de informatienotitie pleegzorg van het College (23 september 2016) staat dat er in 2015 gesprekken gevoerd mochten worden als er financiële risico's voor organisaties zouden zijn op basis van de hoogte van de tarieven. Zijn die gesprekken destijds aangekaart door (jeugdzorg)organisaties en hebben deze vervolgens ook plaatsgevonden?

2. Waarom wijkt de gemeente Culemborg en de regio Rivierenland af van het normbedrag dat de VNG stelt voor pleegzorg (38,35 euro per kind per dag)?

3. In het artikel ‘Pleegzorg Culemborg in Zembla’ (Culemborgse Courant, 28 september 2016) staat dat volgens Entréa marktwerking leidt tot lagere tarieven en ontslagen in de pleegorganisatie. Hoe kijkt het College hier tegenaan?

4. Hebben de tarieven voor pleegzorg, die volgens sommige aanbieders te laag zijn, effect op cliënten? Zo ja, welke?

5. Er wordt door Entréa aangegeven dat ze last hebben van sterk toegenomen administratieve lasten. Klopt dit en zo ja, wat voor actie wordt hier op ondernomen?

6. Volgens Entréa wordt er gewerkt met een open markt en minimale kwaliteitseisen (dit staat ook in de informatienotitie pleegzorg van het College, 23 september 2016). Wat houdt dit in en waarom gaat het College uit van minimale kwaliteitseisen?

7. Is er in 2016 (nog voor de uitzending van Zembla op 21 september 2016) door 1 van de (jeugdzorg)organisaties aan de bel getrokken over de tarieven voor pleegzorg?

8. Hoe ziet het met de tarieven voor pleegzorg in 2017; zijn die al vastgesteld en zo ja op welke wijze? Zo niet, heeft deze berichtgeving daar nog invloed op?