GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg, voor nú en ook voor straks. Samen met inwoners en partners in de stad, want iedereen telt mee! Dit is voor ons uitgangspunt. De komende tijd berichten we over het hoe en waarom van de nodige bezuinigingen en hoe wij onze keuzes maken. Heb je vragen of ideeën? Bericht ons bijv. via culemborg@groenlinks.nl én we zullen in de komende weken hierover berichten!

Waarom nu bezuinigen?
Culemborg moet jaarlijks bijna 3 miljoen euro in de gemeentelijke begroting bezuinigen. De landelijke regering hee...ft taken voor WMO en Jeugdzorg bij gemeenten gelegd zonder de bijbehorende budgetten over te dragen. Sterker nog, bij het overhevelen van deze taken werd flink gekort. En daar bleef het niet bij. Vanaf 2022 mogen gemeenten van de rijksoverheid geen precariobelasting meer heffen op kabels & leidingen, waarmee een flinke inkomstenbron abrupt is stop gezet. En zo kom je uit op het jaarlijkse begrotingstekort van bijna 3 miljoen euro. Dat betekent dat de gemeente pijnlijke keuzes moet maken die jaarlijks geld opleveren.

De lasten eerlijk verdelen
Het beleid van de landelijke regering pakt niet alleen nadelig uit voor de gemeenten. Ook de lage en middeninkomens leveren geld in, terwijl de hogere inkomensgroepen juist uit de wind worden gehouden. Ook nu weer, in deze Coronatijd, zie je dat grote bedrijven kunnen rekenen op ruime financiële steun onder gunstige voorwaarden. Terwijl flexwerkers met gemak ontslagen worden en zzp’ers, middenstanders én culturele ondernemers het water aan de lippen staat.

Iedereen telt mee
Die onrechtvaardige aanpak wil GroenLinks in Culemborg voorkómen en dus maken we andere, meer rechtvaardige keuzes. Solidariteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We staan daarin zeker niet alleen. Want juist in deze bizarre Coronatijd zagen we dat veel Culemborgers elkaar willen helpen. Inwoners, middenstanders, ondernemers en organisaties willen allen op eigen wijze bijdragen aan een Culemborg, waarin iedereen meetelt.

Keuzes maken, voor nú en straks
Daarom wil GroenLinks dat de gemeente Culemborg op de ingeslagen weg doorgaat. Natuurlijk kijken we nu naar wat beter en goedkoper kan, schrappen we wat geschrapt kan worden, maken we soms lastige keuzes. We houden daarmee de begroting gezond en kiezen voor solidariteit als uitgangspunt. Dat betekent dat we
- de basisvoorzieningen in standhouden
- bezuinigen op een manier die onze sociale en groene samenleving zo min mogelijk aantast en
- de lasten via een OZB-verhoging vooral bij de hogere inkomens leggen.
Want toekomstige generaties mogen niet straks de (dure) rekening gepresenteerd krijgen van keuzes die wij als raad nu niet durven te maken.

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg, voor nú en ook voor straks. Samen met inwoners en partners in de stad, want iedereen telt mee!