GroenLinks Culemborg wil experimenteren met regelarme bijstand

In Nederland wordt het basisinkomen een steeds bekender begrip. Dit zou een nieuwe vorm van bestaanszekerheid kunnen zijn voor iedereen, zonder voorwaarden. Wat echt vraagt om anders denken. Een eerste verkennende stap in deze richting is een regelarme bijstand, die veel meer uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft eind 2016 voor elkaar gekregen dat experimenteren met de bijstand mogelijk wordt. Dat was niet makkelijk. GroenLinks Culemborg wil gebruik maken van deze ruimte en dient een motie in om te starten met een dergelijk experiment, het liefst samen met andere gemeenten in Rivierenland. Deze staat 18 januari op de raadsagenda.

Andere gemeenten zijn al begonnen
Op 13 oktober 2016 heeft GroenLinks vragen gesteld in de raad, namelijk of het mogelijk is om als Culemborg aan te sluiten bij een experiment regelarme bijstand in een andere gemeente. Door het College werd toen aangegeven dat eerst de basis op orde moest zijn bij Werkzaak Rivierenland, voordat een dergelijk experiment uitgevoerd zou kunnen worden. Nu we ruim een jaar verder zijn, kan dit geen argument meer zijn. Diverse gemeenten in Nederland experimenteren al met de bijstand. Zo zijn Wageningen, Deventer, Nijmegen en Groningen de afgelopen maanden begonnen, en staat Tilburg op het punt te beginnen. Utrecht volgt in de loop van 2018.

GroenLinks-fractievoorzitter Tim de Kroon: "Hoe mooi zou het zijn als ook de gemeente Culemborg en Rivierenland de geboden ruimte pakken om te onderzoeken wat beter werkt voor inwoners: wel of geen sollicitatieplicht, meer of minder intensieve en persoonlijke begeleiding, en wat de gevolgen hiervan zijn ook op andere terreinen, zoals zelf- en samenredzaamheid, welzijn en gezondheid. Het is maar de vraag of de huidige Participatiewet bereikt waar die voor bedoeld is. Dat willen wij weten."

Voor de zomer meer duidelijkheid
Als de GroenLinks-motie wordt aangenomen op 18 januari, dan zal het College het starten van een experiment regelarme bijstand gaan bespreken in het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland om te kijken of er draagvlak is bij ook andere deelnemende gemeenten. Voorafgaand wordt geïnventariseerd aan wat voor soort experiment gedacht zou kunnen worden om de meerwaarde hiervan goed onder de aandacht te brengen. Indien er onvoldoende gezamenlijk draagvlak is, zal het College bekijken of het mogelijk is om als gemeente Culemborg, eventueel met enkele anderen gemeenten samen, een experiment uit te voeren. De uitkomsten hiervan zullen gedeeld worden met de gemeenteraad voor de zomer van 2018.