Oud & Nieuw zou een gezellig feest voor iedereen moeten zijn. Maar de afgelopen jaren is het steeds meer een feest met een schaduwzijde geworden. Met veel overlast voor mens & dier en verstoringen van de openbare orde. De grens is voor veel mensen bereikt. Net als GroenLinks Culemborg is een landelijke meerderheid van 69% inmiddels voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk. Van de drie moties die wij hebben ingediend, zijn er twee aangenomen. We kijken uit naar de aankomende besluitvorming in de Tweede Kamer en zien dit lokale resultaat als een mooie 1e stap in de goede richting. Wordt dus vervolgd.

Motie 1: een lokaal verbod in Culemborg op knalvuurwerk en vuurpijlen om overlast te beperken, hulpverleners te beschermen en ongevallen te voorkomen. Deze motie is helaas net NIET aangenomen
- vóór GroenLinks, PvdA, CU, CC, deel D66
- tégen VVD, CDA, CvN, SP, deel D66.

GroenLinks heeft samen met de ChristenUnie een 2e motie ingediend waarin we politiek Den Haag oproepen tot een landelijk verbod op consumentenvuurwerk mét een uitvoeringsplan waarmee dit verbod ook gehandhaafd kan worden.

Motie 2: een oproep aan landelijke politiek om een algemeen verbod voor consumentenvuurwerk te regelen. Deze motie is AANGENOMEN.
- vóór GroenLinks, PvdA, CU, CvN, CC, deel D66
- tégen VVD, CDA, SP, deel D66.

De aanleiding voor deze moties moge duidelijk zijn:
- In Nederland zijn er honderden gewonden door vuurwerk, waarvan de helft omstanders en de helft jonger dan 20 jaar.
- Vele verstoringen van de openbare orde, zoals vernielde afvalcontainers, auto’s en bankjes, overlast voor mens & dier (al weken van te voren) en openlijke geweldpleging, ook tegen politie en andere hulpverleners.

We zijn er ons van bewust dat vuurwerk een groep inwoners veel plezier geeft. Daarom heeft GroenLinks een motie van CU ondertekend en samen ingediend om:
- samen met inwoners & ondernemers op zoek te gaan naar alternatieven, en
- een centraal of wijkfeest met bijv. licht- of vuurwerkshows mogelijk te maken.
Deze 3e motie is ook AANGENOMEN.
- vóór GroenLinks, CU, PvdA, CvN, CC, deel D66
- tégen VVD, CDA, SP, deel D66.

Een vuurwerkverbod is niet bij iedereen even welkom, maar verandering is echt noodzakelijk geworden. Al in 2017 concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat zowel legaal als illegaal consumentenvuurwerk de verstoringen van de openbare orde ernstig verergert. Waarom?
- Vuurpijlen lenen zich voor onveilig gebruik en gevaar voor omstanders, omdat ze uit de hand worden afgeschoten en ook direct op omstanders worden gericht met alle gevaren van dien.
- Zwaarder vuurwerk is in Nederland voor consumenten nu al verboden, maar net als illegaal geproduceerd vuurwerk relatief makkelijk te koop. Dit illegale vuurwerk is bovendien qua explosiekracht enorm toegenomen (tot aan de kracht van een aanvalsgranaat).
- Hulpdiensten vragen nadrukkelijk om een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zodat zij niet gehinderd worden in hun zo belangrijke werk.
- Politie vraagt om dezelfde reden om een verbod, maar zeggen ook dat juist een vuurwerkverbod maakt dat zij gemakkelijker kunnen handhaven.
- Brancheorganisaties voor oogheelkunde, dierenwelzijn, patiëntenverenigingen, verzekeraars én een aantal landelijke politieke partijen waaronder PvdD, CU, 50plus en GroenLinks gaan een stap verder en vragen om een verbod van ál het consumentenvuurwerk.

Onze GroenLinks Tweede Kamerfractie werkt momenteel met PvdD aan een initiatiefwet vuurwerkverbod voor consumenten. We blijven dit actief volgen!

Ideeën? Neem contact met ons op.