Jan de Kock winnaar 2017

Groen Lintje 2017 voor Jan de Kock

Op 10 juni is het Culemborgse Groen Lintje 2017 uitgereikt aan Jan de Kock. Deze felbegeerde onderscheiding is voor personen of organisaties die zich inzetten voor een groene en sociale samenleving.

Jan stond onder andere aan de wieg van vele initiatieven, zoals verbouw van De Gelderlandfabriek (hergebruik van een fraai stukje industrieel erfgoed), en de Gebiedscoöperatie Rivierenland (zon- en windenergieprojecten door burgers, appelcider gemaakt van net niet perfect fruit, en wat al niet).

Ook is hij een flinke steun voor de aanleg van het zonnepark Parkeerterrein Marsmanweg. En nog veel meer, zie www.rivierenlandinverbinding.nl .

Jan zet zaken in gang.

En waren nog meer kanshebbers/genomineerden voor het lintje in 2017.

- Basisschool Blink waar kinderen ruimhartig kennis opdoen over natuur en milieu. En een school die een voorbeeldig Groen Schoolplein heeft ingericht. www.blinkschool.nl

- Basisschool De Werfklas, een school zonder overheidsbemoeienis en zonder subsidie, waar natuur- en milieueducatie plus persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel staat. www.werfklas.nl

- Bartje, de tweedehandswinkel waar vele spullen een tweede leven tegemoet gaan. Hergebruik is ook heel groen. En Bartje is een ontmoetingsplaats bij uitstek voor vele, meestal oudere inwoners van onze gemeente. www.stichtingsamenverder.com/bartje

- Vrijstad Energie, een lokale energiecoöperatie die deur aan deur inwoners helpt met besparingsmogelijkheden. Die zonnedakenprojecten uitvoert. Die inzicht geeft hoe onze gemeente klimaatneutraal kan worden. En ze leveren ook windenergie, Betuwestroom. www.vrijstadenergie.nl

- Jorn Mols is net als de winnaar een ideeënmachine. Woonbuurt De Werfterp ging niet door, maar de verbouw van De Gelderland wel, ons hippe epicentrum. En nu weer bezig met de Watertoren. www.houseofconcepts.nl

- Jan Goed namens de Raad van Kerken, haalde Urgenda directeur Marjan Minnesma naar Culemborg en organiseerde recentelijk de voorlichtingsavond over zonnedakenprojecten. In de kerk. www.raadvankerkenculemborg.nl

GroenLinks Culemborg is blij met zoveel groene en sociale initiatieven in onze stad. En we zien er naar uit om over een jaar weer een Groen Lintje te kunnen uitreiken