Voor uitbreiding van midden- en noordzijde, krijgt De Gelderlandfabriek van de gemeente Culemborg een lening aangeboden van €150.000 die zij binnen 10 jaar moet terugbetalen. GroenLinks Culemborg is tevreden over dit besluit omdat hiermee De Gelderlandfabriek voor Culemborg behouden blijft en op eigen benen kan staan.

De gemeente laat hiermee zien dat zij vertrouwen heeft in de toekomst van De Gelderlandfabriek waardoor ook andere partijen (bijv. investeringsfondsen, provincie, eigenaar) eerder meegaan in de verdere ontwikkelingen in de Spoorzone.

Ooit gestart als burgerinitiatief, is de Gelderlandfabriek inmiddels broedplaats voor startende creatieve ondernemers & kunstenaars, waar naast culturele, ook commerciële en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.

Meer weten? Bekijk de informatienotitie aan de raad.