Een volgende stap is wat GroenLinks betreft vergroening van De Markt en de Varkensmarkt. Want waarom zijn er zo weinig bomen, struiken of verticaal groen? De aanwezige kabels en leidingen onder de grond worden al snel ingewikkeld genoemd. Gelukkig wordt er komend jaar gekeken naar wat er wél mogelijk is aan vergroening. En dan weet ik zeker dat er straks groene plannen mogelijk zijn. Culemborg kennende gaan we die vervolgens uitvoeren.

Ook sociale maatregelen zijn helaas meer dan lange tijd nodig. De armoede in Nederland groeit en daarom ben ik blij dat we in Culemborg sinds dit jaar een Volwassenenfonds Sport en Cultuur hebben naast een Jeugdfonds. Want iedereen verdient het om mee te kunnen doen. Ook hebben we de inkomenssteun voor inwoners met een laag inkomen via de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag uitgebreid. GroenLinks wil van deze en andere maatregelen de effecten weten om te bepalen hoe we inwoners het beste kunnen ondersteunen. Niet kunnen rondkomen levert veel stress en zorgen op. In dit land zouden we inmiddels moeten weten dat het beter is om mensen zelf in staat te stellen, zonder ingewikkelde toeslagen, om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarom ben ik pleitbezorger van een basisinkomen voor iedereen. De sociale zekerheid die wij met elkaar opgebouwd hebben zou een vangnet zijn maar dat is het onvoldoende.

We staan aan de vooravond van opnieuw landelijke verkiezingen en ik hoop dat wie er ook direct aan ‘de knoppen’ komen er stevige groene én sociale maatregelen komen. Echte duurzame oplossingen die ook goed zijn voor Culemborg en haar inwoners.

-- Dit is een column 'Raadspraat' uit de Culemborgse Courant van 31 oktober 2023 door GroenLinks-fractievoorzitter Tim de Kroon