Alleen de tijd dringt. Om gebruik te kunnen maken van de provinciale subsidie voor natuurontwikkeling is dit najaar uitsluitsel nodig. En deze subsidie is een mooie kans voor alle partijen.

Wij hopen op een gezamenlijke en groene toekomst voor dit waardevolle gebied.

Bekijk hier de antwoorden op onze vragen.