De Redichemse Waard in 2021

Op het publieksevenement over de Redichemse Waard, georganiseerd door het Burgerinitiatief met diezelfde naam, bleek dat vele Culemborgers iets van dat gebied willen maken. Zes organisaties presenteerden hun wensen, hun droom voor over vijf jaar.

Hoe we met alle belanghebbenden een plan kunnen realiseren vergt nog veel overleg en uitzoekwerk. En GroenLinks wil daar een flinke steen aan bijdragen. Op welke manier, dat gaan we nog bedenken. Onze wens kunnen we al wel vertellen.

GroenLinks heeft het liefst een Redichemse Waard waar wandelaars en natuurliefhebbers vrije toegang hebben, en waar roeiers en zeilers lekker kunnen varen. Dan moet de natuur die er ooit was wel hersteld worden. Activiteiten die de natuur of de rust in het gebied teveel verstoren zijn dan helaas niet mogelijk. Dat kan betekenen dat er geen dagrecreatie a la De Meent komt. Gemotoriseerd verkeer in de uiterwaarden zien we liever niet en we vinden ook gemotoriseerd verkeer op een deel van de afgraving ongewenst.

De landtong kan weer de unieke rivierduin worden die hij vroeger was, met bijbehorende zeldzame planten. De zaden die nu onder de maisakker zijn geploegd kunnen over vijf jaar weer tot bloei komen, zo vertelden deskundigen op de publieksavond. Het hele oostelijke deel van de afgraving kan een fraai natuurgebied worden.

Het zou mooi zijn als het landschap ten zuiden van de afgraving zijn eeuwenoude vorm behoudt en dat wat verdwenen is wordt hersteld, zoals de terp die acht jaar geleden is afgegraven. De contouren van het oude dorpje Redichem kunnen misschien wel weer zichtbaar worden gemaakt op een of andere manier.

Maar om dit zover te krijgen is medewerking van de eigenaar nodig. Zelfs met de huidige erfpachtovereenkomst is realisatie van een natuurgebied en herstel van het cultuurhistorisch landschap niet mogelijk. Beide begrippen worden er niet eens in genoemd.

We vinden, net als het college zelf, dat het besluit tot opzegging van de erfpachtovereenkomst te gemakkelijk is genomen. Er is niet goed genoeg over nagedacht. Maar we willen onze energie vooral steken in het realiseren van onze wensen, en niet in de juridische afwikkeling van een collegebesluit. 

Gelukkig is tijdens de publieksavond duidelijk geworden dat ontzanding in de uiterwaarden niet mogelijk is zonder toestemming van de gemeenteraad. Er wordt veel gespeculeerd over plannen in de Redichemse Waard. Dat brengt jammer genoeg veel onnodige onrust. Maar het geeft ook aan dat we het gebied van groot belang vinden voor onze stad. Wat dat laatste betreft is de publieksavond een groot succes gebleken.