Johan van der Waal (fractievoorzitter CvN): “Laat ik beginnen met dat ik trots ben op de stappen die we zetten naar het aantrekkelijker maken van de binnenstad, en van de vorderingen voor woningbouw in de stationsomgeving. Er moeten echt woningen in het betaalbare en middensegment bij. Blijven investeren is belangrijk! Ondanks de financiële uitdagingen waar we de komende jaren voor staan proberen wij vanuit het bestuursakkoord zoveel mogelijk als realistisch is te bereiken. De gemeenteraad maakt de eerste grote keuzes bij de begrotingsbehandeling dit najaar en daarover helder communiceren met inwoners is belangrijk.”

Fractievoorzitter Dagmar Kusters (D66) vult aan: “Helaas zien we dat de gemeentefinanciën in zwaar weer komen. Dit komt natuurlijk voor iedereen slecht uit. Tegelijkertijd is het college druk met de uitvoering van diverse plannen voor een zorgzame en duurzame stad, wat ook nodig is, zoals een meerjarenplan voor goede onderwijshuisvesting. Concreet hebben we ons als partij het afgelopen jaar met anderen hard gemaakt voor de FIX-brigade die aan de slag is met het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen. Zo kunnen inwoners direct energie en geld besparen.” 

Tim de Kroon (fractievoorzitter GL): “Het is betekenisvol om raadslid te zijn en bij te dragen aan Culemborg! Zo hebben we het mogelijk gemaakt dat er twee grotere (natuur)speeltuinen in oost en west bijkomen. De sociale woningbouw houden we rond de dertig procent. En het eerste deel van de nieuwe fietsstraat komt er aan. Bijzonder is dat het Volwassenfonds Sport en Cultuur al dit jaar is gestart, waarmee ook volwassenen met een laag inkomen kunnen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal of naar het theater kunnen. We hebben ons hard gemaakt voor extra geld naar armoedebestrijding.”

Het college van burgemeester en wethouders geeft al concreet uitvoering aan de plannen uit het bestuursakkoord. Zo is er meer mogelijk geworden voor inwoners in de binnenstad bij het plaatsen van zonnepanelen. Een mooie stap is genomen door eventuele aankoop van een deel van de Redichemse Waard en daarbij toe te groeien naar natuurbeheer. In het sociaal domein wordt sinds kort de ‘Doorbraakmethode‘ toegepast waarmee inwoners nog beter de juiste zorg en ondersteuning krijgen doordat écht wordt gedaan wat nodig is om inwoners de juiste zorg en ondersteuning te leveren. Iets wat vanzelfsprekend lijkt maar wat onze aandacht heeft.

Van der Waal, Kusters en De Kroon geven over de aankomende tijd van financiële keuzes aan: “Wij willen nadrukkelijk met alle politieke partijen in de raad samenwerken om een goede begroting op te leveren met meer draagvlak in de raad en daarmee ook in de stad.” 

In oktober start de begrotingsbehandeling in de Culemborgse gemeenteraad en de partijen staan nadrukkelijk open voor ideeën: “Neem vooral contact met ons op!”

Via: culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl is de agenda van de gemeenteraad te zien en de contactgegevens van alle raadsleden (onder het kopje ‘wie is wie’).