Zo is er gesproken over een alternatief voor plastic bekers die door Europees beleid ook per 2024 niet langer mogen. GroenLinks wil daarom dat de gemeente een duurzame pilot met herbruikbare bekers mogelijk maakt, als het kan dit jaar nog. Al in juni 2021 diende fractievoorzitter Tim de Kroon (GL) hiervoor een motie in samen met Han Braam (VVD).

Ook vraagt de partij waarom de gemeente nu een voorkeur zou hebben voor accu's in plaats van een zwaar stroompunt. Tim: "Accu's zijn wellicht goedkoper op de korte termijn, alleen wel slechter voor het milieu en op de langere termijn kostbaarder voor de organisatoren. Uiteindelijk zal dit weer op het bordje van de gemeente terecht komen." 

Daarom wil de partij weten wanneer het college verwacht keuzes te maken over de verduurzaming van evenementen, en welke mogelijke kosten hier eenmalig of structureel voor de gemeente aan vast zitten en of die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tim de Kroon: "Het is super dat het college aan de slag is met organisatoren. Nu is het tijd voor de volgende stappen. Daar zien we naar uit."