Breng je stem uit over concrete verkeersmaatregelen in Culemborg

Het is tijd om te kiezen! Breng je stem uit over concrete verkeersmaatregelen in Culemborg. In deze online enquête van gemeente Culemborg staan oplossingen die gunstig uitpakken voor fietsers & wandelaars, die het fietsgebruik stimuleren en tegelijkertijd ook ruimte laat voor de auto waar nodig. Het komt nu erop aan hoe we de verkeersstromen in Culemborg gaan invullen: doe mee!

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Culemborg waardevolle gesprekken gevoerd met inwoners & ondernemers om onze stad veilig, leefbaar, gezond en duurzaam te maken als het gaat om mobiliteit. De concrete verkeersmaatregelen die hieruit zijn voortkomen, worden nu aan inwoners voorgelegd.

Al in 2019 organiseerde GroenLinks een café over mobiliteit & een fietstocht met inwoners & Fietsersbond Culemborg langs diverse knelpunten én kansen. Inwoners hebben toen hun ideeën ingebracht, waarmee we aan de slag zijn gegaan. De gemeente vraagt nu (voorlopig de laatste keer) je inbreng: stem!

GroenLinks vindt dat een goede zaak en roept iedereen op haar/zijn mening te geven over verkeer in Culemborg en de drie voorgestelde oplossingen:
> autovrij maken van Vianense Poort
> herinrichten van Weidsteeg, rond de Dr. Hockesingel
> aanpassen van rotonde op Beethovenlaan

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar GroenLinks-raadslid Bas de Jong via bas.de.jong@raadslid.culemborg.nl

Het is tijd om te kiezen!