“Verlies van biodiversiteit is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Jij strijdt hiertegen, niet alleen via kennisoverdracht en bewustwording, maar ook als trekker van het initiatief Kuilenburger polderplan. Dit plan heeft als doel het natuurinclusief inrichten van de polders Redichem en De Geeren in het oostelijk buitengebied van Culemborg. Jij bent onze voorvechtster voor biodiversiteitsherstel. In je eigen omgeving, in de Honddijker theetuin, en ook daarbuiten werk je daaraan. Daarmee ben je groen, sociaal én duurzaam bezig en daar zijn we als GroenLinks en als stad enorm trots op!”

Onder het genot van een kopje koffie & thee vond de uitreiking van het Groene Lintje plaats bij KRUIM op stadsboerderij Caetshage.

Het Lintje wordt jaarlijks uitgereikt in het kader van de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober). Het is bedoeld voor personen, organisaties & ondernemers die zich inzetten voor een groen, duurzaam & sociaal Culemborg. Een onafhankelijke jury kiest de winnaar.

Tot volgend jaar!