Uitgelicht

Met de plannen uit ons Groenlinks-verkiezingsprogramma 'Politiek met lef, voor mens en milieu' willen we de lokale democratie versterken door open, eerlijk en samen aan de stad te werken. GroenLinks zet daarbij in op drie prioriteiten: gelijke kansen voor iedereen, een schone wereld voor onze kinderen, en een veilige stad waar alle bewoners zich thuis voelen. 

Na een mooie verkiezinguitslag hebben we gewerkt aan het raadsprogramma ‘Ruimte voor de Stad’ dat onderschreven wordt door zeven partijen in de gemeenteraad. Echt een verandering ten goede voor de stad. We zijn supertrots op het resultaat: een ambitieus programma voor een sociaal en duurzaam Culemborg. Denk aan het stimuleren van de fiets, tegengaan van armoede en schulden, menselijke zorg op maat, betrekken van jongeren, onderstrepen van cultuur en sport als belangrijke verbinders, het vergroenen en energieneutraal maken van onze stad, in een bruisend Culemborg.

Het raadsprogramma is vernieuwend qua aanpak & daar zijn we blij mee. We willen een beter samenspel mét de stad waarin ook echt ruimte is voor de stad. Met een raad waarin fracties samenwerken en waarin iedereen wordt uitgenodigd mee te doen. Team GroenLinks zet zich hiervoor in. Graag met de andere partijen en mensen die deze ambities met ons delen: samen!

Meer over ons verkiezingsprogramma
Fractievoorzitter en lijsttrekker Tim de Kroon is enthousiast over het GroenLinks-programma: 'Culemborg is een stad met veel potentie die we nog beter kunnen benutten. Sociaal en duurzaam. Groen en cultuurrijk. Met ondernemerszin. Ieders inbreng is daarbij welkom. GroenLinks gaat voor een politiek met lef, waarin mens en milieu centraal staan. Zo willen we de toenemende sociale ongelijkheid en polarisatie een halt toe roepen en klimaatverandering tegengaan. Door open en eerlijk samen te werken aan onze stad bouwen we aan een gezamenlijke toekomst. Laten we in Culemborg stappen zetten en niet wachten op de landelijke overheid.

Onze plannen
GroenLinks doet voorstellen die gericht zijn op: de lokale democratie versterken, een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, elk kind kan zijn dromen najagen, jongeren voelen zich betrokken bij de samenleving, in de zorg staan mensen centraal en niet de regels, fietsers en voetgangers krijgen volop ruimte en voorrang, meer groen en met oog voor de uiterwaarden (waaronder de Redichemse Waard!), een energieneutraal Culemborg, recht op schone lucht, schaarse grondstoffen hergebruiken, samenwerken aan een veilige stad, een passende woning voor iedereen, dynamisch en duurzaam ondernemen en genieten van een rijk cultureel aanbod.

We hebben alles samengevat. Zodat u onze plannen in een korte tijd kunt bekijken, ook hoe we dit willen bereiken.

Toelichting
Weloverwogen is gekozen voor een kernachtig verkiezingsprogramma. Helder is waar GroenLinks voor staat en we tegelijkertijd ruimte bieden om het gesprek aan te gaan.

Achtergrondinformatie
Meer weten? In het verkiezingsprogramma staan links opgenomen onderaan (bijna alle) pagina's waarmee u terecht komt op achtergrondinformatie. Over de drie prioriteiten van GroenLinks en op welke manier we in Culemborg politiek willen bedrijven.

Onder standpunten op onze website is tevens een overzicht te zien van alle thema's en plannen van GroenLinks Culemborg.

Contact
Vragen? Welkom! Neem vooral contact met ons op.