Welvaart eerlijk delen

GroenLinks Culemborg wil de welvaart eerlijk delen: iedereen kan een fatsoenlijk bestaan opbouwen.

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier een bijdrage te leveren aan de samenleving, bijvoorbeeld door middel van mantelzorg of vrijwilligerswerk. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen, onafhankelijk van het inkomen. Als dat niet lukt, is het de taak van de gemeente om mensen te helpen en om kansen te creëren. Bijvoorbeeld met extra ondersteuning of scholing die bij voorkeur aansluit bij wat diegene graag wil doen om zo kansen te vergroten. Professionele organisaties, zoals UWV en Werkzaak gaan goed samenwerken met bewonersinitiatieven, zoals JobHulpmaatjes.

Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige en soms vernederende regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Zij mogen bij ons wat meer bijverdienen, vrijwilligerswerk doen en er wordt minder dwang toegepast. We zijn benieuwd naar de economische en zeker ook sociaal-maatschappelijke opbrengst hiervan. In de tussentijd wordt het denken over een basisinkomen en de eigenschappen daarvan bespreekbaar.

In Culemborg heeft helaas een steeds groter aantal inwoners financiële schulden. Hoe eerder we deze op het netvlies hebben, hoe beter. Dan kunnen we met de inwoner overzicht creëren en actie ondernemen. GroenLinks wil een andere manier van omgaan met deze schulden. Soms kan de gemeente (een deel van) de schulden overnemen. Niet uit liefdadigheid - mensen betalen hun schulden later terug - maar als zinnige investering om mensen weer perspectief te bieden. Zo komt er één aanspreekpunt voor de inwoner en wordt er gericht advies en begeleiding gegeven. Samenwerking met SchuldHulpmaatjes wordt versterkt en we maken gebruik van hun kennis en ervaring om de gemeentelijke werkwijze te verbeteren. Zorgen zijn er over methodes van incassobureaus die geld verdienen en het schuldenprobleem vergroten. Meer begrip, begrijpelijke taal en oplossingen die mensen echt helpen, zijn nodig.

GroenLinks heeft een open, diverse en geëmancipeerde samenleving voor ogen, waarin mensen anders mogen zijn. Iedereen mag op zijn of haar manier meedoen. We zijn een gastvrije stad. Inwoners betrekken we actief bij de begeleiding van vluchtelingen en statushouders, ook na de eerste periode. Om een nieuwe plek te vinden in de Nederlandse samenleving, de taal te leren, onderwijs te volgen en (vrijwilligers)werk te verrichten. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor goede opvang en nieuw perspectief. De statushouders heten we welkom als nieuwe Nederlander en Culemborger.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier