Voor fietsers en voetgangers

GroenLinks Culemborg wil volop ruimte en voorrang voor fietsers en voetgangers.

GroenLinks wil van Culemborg een echte fiets- en wandelstad maken. (Deel)fietsen, en vooral elektrische fietsen zijn de toekomst en daarvoor leggen we de rode loper uit. Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en toegankelijk voor velen tot op hoge leeftijd. Onze historische stad is compact en de fiets is voor de nauwe straten het ideale vervoermiddel. Het streven is om in alle wijken van Culemborg goede, snelle en veilige fietsverbindingen te hebben, waarbij de fiets voorrang heeft. Deze fietsbereikbaarheid draagt bij aan een toegankelijke bereikbare binnenstad, die prettig is om te verblijven. Fietsen kunnen eenvoudig worden geparkeerd, bijvoorbeeld in een bewaakte fietsenstalling. Dat komt ook de ondernemers in de stad ten goede.

Ook wandelen veel mensen in Culemborg. Dit is duurzaam en gezond. GroenLinks wil daarom ook veilige en aantrekkelijke wandelroutes, die mensen uitnodigen om vaker een ommetje te maken.

Culemborg investeert de komende jaren ook buiten de bebouwde kom in herkenbare, duidelijke routes voor de fiets. Routes die aangesloten zijn op verbindingen naar andere gemeenten zoals Houten, Geldermalsen, Buren en Vianen en die passen bij de trend naar elektrificering van de fiets. We zijn voorstander van een fietsbrug over de Lek. De dijken worden op een aantal plaatsen autoluw gemaakt.

De auto is welkom in Culemborg, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest duurzame varianten, zoals deelauto’s, elektrische auto’s en auto’s op waterstofgas. Als het aan GroenLinks ligt, loopt Culemborg voorop in het accommoderen van schoon vervoer: door de inrichting van de stad hierop voor te bereiden en het gebruik van schoon vervoer te stimuleren. Dat kan door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven, door met Culemborgse autodealers te zoeken naar stimulering van schoon vervoer en door de realisatie van een laadpuntennetwerk voor auto en fiets, gevoed door lokaal opgewekte stroom.

Met de herontwikkeling van de Gelderlandfabriek en de goedkeuring van de plannen voor de Spoorzone zien wij kansen om de verbinding tussen de oostelijk en westelijke Spoorzone te verbeteren door middel van een fiets- en voetgangerstunnel. De ontwikkelingen bieden gelegenheid om treinreizigers te laten zien wat Culemborg te bieden heeft en toeristen verder de stad in te geleiden met een deelfiets, zichtbare en mooie bewegwijzering en fijne wandelroutes. GroenLinks wil dat de gemeente met Prorail en NS toewerkt naar een upgrade en het verduurzamen van het station en de stationsomgeving met voldoende fietsparkeergelegenheid. Ook de hinder door geluid en trillingen wordt gezamenlijk aangepakt.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg

Bekijk hier