Veilige stad

GroenLinks Culemborg wil samenwerken voor een veilige stad waar alle bewoners zich thuis voelen.

Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen, worden weggepest of zelfs mishandeld. Samen met de politie, justitie en welzijnswerk moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen waar het misgaat.

GroenLinks zet in op het kennen van gemeenschappen en het gebruiken van de oren en ogen van inwoners om zaken op te lossen. De buurt WhatsApp-groepen, zichtbaar door de borden, zijn hier een prachtig voorbeeld van. Tijdens ontmoetingen leren de coördinatoren van de WhatsApp-groepen van elkaar hoe om te gaan met incidenten. Ook krijgen bewoners professionele hulp bij het bespreekbaar maken van overlast.

Natuurlijk is het voorkómen van criminaliteit nog beter. GroenLinks wil armoede, discriminatie, radicalisering en polarisatie bestrijden. Hiervoor is nodig: laagdrempelige opvoedondersteuning, echt passend onderwijs, toekomstgericht werken en een adequate hulpverlening in samenwerking met wijkteams en met een ondersteunend netwerk rondom en met de jongeren zelf.

Cruciaal zijn kansen op stages en werk en laagdrempelige toegang tot onderwijs. Als het aan GroenLinks ligt komt er aandacht én budget voor begeleiding bij het vinden van een geschikte stage, werkplek of opleiding. Ook gaat de gemeente ontmoetingen organiseren om antwoorden te bedenken die gericht zijn op een leefbaar Culemborg. Voor een optimistische blik met vertrouwen in de toekomst.

 

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier