Recht op schone lucht

GroenLinks Culemborg vindt dat inwoners recht hebben op schone lucht.

De gemeente is verantwoordelijk voor schone lucht voor haar inwoners. GroenLinks wil daarom diverse luchtkwaliteitsmetingen in de stad laten verrichten, om op die manier overlast van auto's, de industrie en houtkachels te lokaliseren. Door regelmatig de hoeveelheid fijnstof en andere luchtverontreiniging te meten langs drukke wegen of andere hinderlocaties, ontstaat meer inzicht in het probleem en hopelijk meer begrip voor diegenen die hinder ondervinden. We willen ook de bewustwording vergroten en oplossingen aandragen, zoals het inzetten op elektrisch vervoer zonder schadelijke uitstoot en een centraal georganiseerd vuurwerk als aantrekkelijk alternatief. Mogelijk kan de plaatselijke verordening worden aangepast, zodat er duidelijke regels zijn over wat te doen bij luchtverontreiniging. Goed voor mens, dier en milieu.

Overlast van rook is een persoonlijke ervaring. De veroorzaker heeft een ander perspectief op houtstook dan degene die overlast ervaart. GroenLinks zet in op bewustwording rond verantwoord hout stoken, stimuleert overleg tussen burgers onderling en wil de mogelijkheden verkennen van een subsidieregeling voor rookfilters die overlast verminderen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier