Politiek met lef

GroenLinks Culemborg staat voor gelijke kansen, een schone wereld en een veilige stad waar alle bewoners zich thuis voelen. Met een open houding naar iedereen. Daar is lef voor nodig.

GroenLinks Culemborg wil politiek en samenleving verbinden om zo het vertrouwen in de politiek te vergroten en meer onderling begrip te krijgen. Dat is nodig om de stad leefbaar te houden voor al haar inwoners. We stellen daarom voor de lokale democratie te vernieuwen en op zoek te gaan naar oplossingen waarin mensen zich kunnen vinden.

Tegelijkertijd is ook politiek leiderschap van belang, door een heldere koers uit te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor de belangrijkste uitdagingen waar we vandaag en morgen voor staan: het tegengaan van de toenemende sociale ongelijkheid, klimaatverandering en de polarisatie in de samenleving.

GroenLinks staat voor drie kernwaarden:

  • iedereen verdient gelijke kansen

  • samen werken aan een schone wereld voor onze kinderen, en

  • een veilige stad waar alle bewoners zich thuis voelen

Wij kiezen daarbij voor een andere aanpak dan in de politiek van vandaag gebruikelijk is. We nemen geen harde en vooraf bedachte standpunten in, maar toetsen de ontwikkeling van nieuwe ideeën, wijze van besluitvorming en beleid aan de kernwaarden waar wij voor staan. Dat noemen we waardengedreven politiek.

Tegelijkertijd zetten we in op het stimuleren van ontmoeten en het publieke debat op een manier die recht doet aan ieders ideeën en opvattingen, hoezeer die ook verschillen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we politiek bedrijven, hoe we met elkaar samenwerken en tot besluiten komen. Dat kan alleen met inlevingsgevoel voor de problemen en opvattingen van de ander. Van daaruit zoeken we naar gezamenlijke oplossingen en geven we ruimte aan initiatieven uit de stad. Op die manier maken we optimaal gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners en organisaties. En houden we ruimte voor andere ideeën en inzichten uit de stad, terwijl u als kiezer wel precies weet waar de raadsleden van GroenLinks voor gaan en op welke manier ze dit willen bereiken.

Met deze richting en de huidige uitdagingen heeft het verkiezingsprogramma van Groenlinks Culemborg dan ook de titel gekregen: Politiek met lef, voor mens en milieu.

Meer weten over onze aanpak?

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier