Grondstoffen hergebruiken

GroenLinks Culemborg wil schaarse grondstoffen hergebruiken.

De komende jaren gaan we met inwoners en ondernemers het aandeel restafval tot een minimum terugbrengen. Samen met andere Avri-gemeenten gebruiken we grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke manier.

GroenLinks staat voor ondersteuning aan lokale initiatieven die afval opruimen én op inventieve wijze grondstoffen hergebruiken om zo bij te dragen aan de circulaire economie. Dit laten zien en hierover communiceren is essentieel.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier