Goede zorg

GroenLinks Culemborg wil dat in de zorg mensen centraal staan, niet de regels.

Bewoners met een zorgvraag verdienen menselijke zorg met aandacht. Uitgangspunt is één gezin, één plan waarbij het gezin actief betrokken wordt. GroenLinks wil dat ouderen zo lang mogelijk, maar wel verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Eenzaamheid gaan we tegen. Zorg en ondersteuning is van kwaliteit, op maat afgestemd en betaalbaar. Professionals en organisaties krijgen een eerlijke betaling. We willen dat er beter en meer gewerkt wordt met (betaalde) ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers verdienen een compliment en er is alertheid op de grenzen van hun inzet en verantwoordelijkheden (ook in andere sectoren).

Er moet oog zijn voor álle problemen waarmee mensen te maken hebben en aandacht voor wat er eerst opgelost moet worden. Het is van belang dat de betrokken professionals en vrijwilligers elkaar weten te vinden en zaken onderling afstemmen. Mensen die zich melden bij sociale wijkteams, omdat het water hen aan de lippen staat, worden snel geholpen. Daarvoor kijken we kritisch of de huidige werkwijzen en regels beter en klantvriendelijker kunnen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier