Gelijke kansen

GroenLinks Culemborg wil gelijke kansen, zodat elk kind zijn dromen kan najagen.

Voor GroenLinks vormen de opvoeding en het onderwijs de basis voor mensen. Daarom zetten we in op gelijke kansen, zodat wie je ouders zijn niet bepaalt hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start al op de basisschool. Deelname aan sport- en culturele activiteiten geldt ook voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Problemen die vaak van de ene generatie op de volgende worden doorgeven worden een halt toegeroepen. Dit doen we door in te zetten op goede begeleiding en advies, toegankelijk en zo vroeg mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om de Nederlandse taal eigen maken.

Onderwijs is optimaal als het past bij een kind met zijn of haar specifieke behoeften, mogelijkheden, talenten en motivaties. Daarom vinden we dat zowel het reguliere onderwijs, als het speciaal onderwijs, alle aandacht verdienen van de gemeente, inclusief vernieuwende vormen waarin zorg en onderwijs samenkomen, zoals het Culemborgse initiatief Linawijs. Dat geldt zeker ook voor de voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, naschoolse opvang en wanneer extra zorg of ondersteuning nodig is. Goede samenwerking tussen betrokken partners is essentieel.

Natuurlijke speelplaatsen, aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en conflicthantering, bijvoorbeeld via het concept ‘de vreedzame school’, moedigen we aan. 

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier