Om te voldoen aan ieders woonwensen en de uitdagingen van deze tijd, zet GroenLinks in op een passende en duurzame woning voor elke inwoner. Zo’n woning voldoet niet alleen aan woonruimte, energielabel, locatie of prijs, maar ook aan de behoefte aan ontmoeting of ondersteuning. Zogeheten bijzondere woonvormen, met combinaties wonen-werken-zorg en concepten als tiny houses, worden heel gewoon. We zijn een gemeente die hier proactief aan werkt en afspraken maakt met de woningbouwcorporatie, pandeigenaren en makelaars om dit vorm te geven. Inspirerende voorbeelden maken we zichtbaar.

Als gemeente letten we goed op een goede doorstroming op de (sociale) woningmarkt, voldoende aanbod voor starters en de locatie en samenstelling van de huisvesting van statushouders. Wijken in Culemborg bieden woningen voor alle inkomensgroepen. Juist om polarisatie te voorkomen en ontmoeting te stimuleren.

Alle wijken zijn gemoedelijk, groen, van kwaliteit en met ruimte om te spelen en sporten.